Pracownik niepełnosprawny – jak może znaleźć pracę?

niepelnosprawnosc Pracownik niepełnosprawny – jak może znaleźć pracę?Z badań przeprowadzonych przez firmę HRK w ramach programu „Wyrównywanie szans w zatrudnieniu osób z niepełnosprawnościami. Dobre praktyki pracodawców” zbadano, jakimi drogami pracodawcy pozyskują niepełnosprawnych pracowników. Mimo że jest ich kilka nadal większość osób niepełnosprawnych pozostaje bez pracy.

Jak wynika z analizy przeprowadzonej przez HRK zaledwie 25% osób niepełnosprawnych w Polsce pracuje. Problemem są zarówno błędne stereotypy pracodawców na temat osób niepełnosprawnych jak i to, że mając ograniczony dostęp do wiedzy, ich kompetencje często nie są dostosowane do potrzeb rynku pracy.

W jaki sposób pracodawcy najczęściej szukają osób niepełnosprawnych do pracy? Dominują 4 metody:

  • ogłoszenia rekrutacyjne
  • polecenia uzyskiwane od innych pracowników
  • Urzędy Pracy
  • współpraca z organizacjami działającymi na rzecz niepełnosprawnych

Współpraca z organizacjami okazuje się najbardziej korzystna, bo często to właśnie ona przejmuje na siebie ciężar znalezienia odpowiedniego kandydata i wsparcie pracodawcy w procesie zatrudnienia i dopasowania stanowiska pracy. Zatem, dla osób niepełnosprawnych skuteczna może być współpraca z takimi organizacjami, które mając dostęp do bazy ofert pracy mogą odpowiednie stanowisko osobie niepełnosprawnej zaproponować.

Źródło badani: informacja prasowa Employer Branding HRK

fot.:Vjeran Lisjak/sxc.hu