Czy nauczyciele powinni być wynagradzani za efekty pracy?

student3 Czy nauczyciele powinni być wynagradzani za efekty pracy?Sprzedawcy, menedżerowie, osoby prowadzące projekty – na tych stanowiskach wynagrodzenie z premią za efekty pracy jest codziennością. W wielu zawodach jednak, pracownik jest wynagradzany nie za to, jak coś robi, tylko za to, że do pracy po prostu przyszedł. Nie inaczej jest z nauczycielami.

Nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie niezależnie od tego, czy dzieci w klasie się uczą czy nie. Brak wpływu wyników pracy nauczyciela na jego wynagrodzenie, według minister edukacji narodowej Joanny Kluzik – Rostkowskiej Karta Nauczyciela uniemożliwia racjonalne wynagradzanie nauczycieli i uzależnienie ich pensji od wyników ich pracy. W efekcie nauczyciel – nieważne czy dobry czy nieefektywny – dostaje takie samo wynagrodzenie. Mimo tego, na razie zmian w tym zakresie w Kracie Nauczyciela nie będzie.

Wypowiedz minister jest jednak o tyle ważna, że pozostaje pytanie, czy na stanowiskach nauczycieli, wynagradzanie ich za efekty (np. w postaci ocen uczniów czy wyników testów) powinno być wprowadzone? Czy nauczyciel może odpowiadać za motywację ucznia czy warunki, jakie ma w domu do nauki? A z drugiej strony, czy uzależnienie wynagrodzenia od wyników nie wprowadzi nadużyć? Co uważacie?