Gdzie jeździmy za chlebem?

emigracja wyjazdy3 Gdzie jeździmy za chlebem?Kierunki emigracji Polaków w zasadzie od początku wejścia do Unii są jasno określone – jeździmy za pracą głównie do Wielkiej Brytanii oraz Niemiec. Obecnie poza granicami kraju przebywa około 2,2 mln Polaków.

Z danych GUS wynika, że największą popularnością wśród Polaków cieszy się Wielka Brytania. W zeszłym roku przebywało tam prawie 650 tys Polaków. Porównywalna ilość jest w Niemczech – około 560 tys osób. Na trzecim miejscu (choć w porównaniu do poprzednich dwóch krajów) znajduje się Irlandia – 115 tys osób – to prawie o połowę mniej niż w 2007 roku. Coraz częściej jeździmy również do Holandii i Włoch (przebywa tam około 100 tys rodaków).

Kraje północne – Norwegia czy Szwecja nie cieszą się aż taką popularnością. Barierą jest język, klimat i specyfika rynku pracy,na którym szanse mają jedynie określone specjalizacje. Niechętnie też emigrujemy poza kraje Unii Europejskiej.