Za mało praktyk na studiach i za mało pieniędzy na praktykach

Jak stażyści i praktykanci oceniają praktyki w prywatnych firmach, które realizują w trakcie studiów? To, że są według nich ważne,nie ulega wątpliwości. Problemem jest jednak brak lub niskie wynagrodzenie i mało profesjonalna rekrutacja.

Z badania zrealizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami (PSZK)w ramach kampanii „Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz!” wynika, że studenci uważają, że praktyki są ważnym elementem rozwoju zawodowego. Ponad 20% uważa, że program studiów w zdecydowanie za małym stopniu kładzie nacisk na praktyki a ponad 35% że, praktyk jest za mało. Tylko 23% badanych uważa, że praktyk obowiązkowych jest wystarczająco dużo.

Na szczęście to nie problem, bo firmy chętnie przyjmują praktykantów – również tych, którzy skierowania z uczelni na praktyki nie mają i robią to ze względu na własną inicjatywę. Nie zmienia to faktu, że takie praktyki są najczęściej bezpłatne i to w dużej mierze studentom przeszkadza. Wysokość wynagrodzenia większość (ponad 60%) uważa za bardzo ważną a za nieważną tylko niecałe 5%.

Tylko 30% stażystów i praktykantów oceniło pozytywnie profesjonalizm rekrutacji. Oznacza to, że większość jest rozczarowana podejściem z jakim się spotkała. Praktyki też nie okazują się zawsze super efektywne – pozytywnie walory edukacyjne czy opiekę mentora ocenia zaledwie połowa praktykantów.

Dla firm wniosek jest jeden – trzeba się nieco bardziej postarać. I jeśli praktyki nadal mają być bezpłatne, to warto przynajmniej podnieść ich jakość. Idzie niż i za chwilę chętnych do darmowej lub półdarmowej pracy nie będzie już tak wielu!