Jak wielu jest w Polsce biernych zawodowo?

Osoby bierne zawodowo – emeryci, renciści, studenci studiów dziennych, więźniowie, zakonnicy i zakonnice, osoby na urlopach wychowawczych, osoby  będące na zasiłkach opieki społecznej oraz ci, którzy po prostu nie chcą pracować – wszystkie te osoby stanowią grupę biernych zawodowo (do których nie zalicza się osób zarejestrowanych jako bezrobotne). Jak wiele jest takich osób w Polsce? Jaką część pracujących stanowią? I jakie powody mają by być biernymi zawodowo?

Choć wydawałoby się to nieprawdopodobne, to w Polsce na każde 1000 pracujących kobiet przypada 1572 kobiety, które są zawodowo bierne. W przypadku mężczyzn sytuacja jest nieco lepsza – na 1000 pracujących jest „tylko” 609 niepracujących.

Większość osób niepracujących stanowią emeryci – około połowy. Reszta to:

Pozostałe  ponad 15% osób biernych zawodowo nie pracuje, bo :

Pod względem wykształcenia, wśród osób biernych zawodowo dominują osoby z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym – stanowią prawie 40% wszystkich biernych zawodowo. Około 27% mężczyzn i 18% kobiet ma wykształcenie zawodowe. Zaledwie niecałe 10% biernych zawodowo to osoby z wykształceniem wyższym.

Bierność zawodowa powodowana nauką czy emeryturą to sprawa dość jasna – martwi natomiast tak duża ilość osób, które nie pracują, bo się im nie chce bądź załamane rynkiem pracy nie podejmują się szukania zatrudnienia.  Trudno się spodziewać, że sytuacja rynkowa będzie lepsza, kiedy na jednego pracującego Polaka przypada drugi, który nie pracuje.

Tagi: