Za korzystanie ze służbowego sprzętu prywatnie może grozić nawet dyscyplinarka

służbowy sprzęt Za korzystanie ze służbowego sprzętu prywatnie może grozić nawet dyscyplinarka Zdarza ci się korzystać ze służbowego sprzętu (laptopa, telefonu, tabletu) do prywatnych spraw? Uważaj – lepiej ustal to z pracodawcą, bo może grozić ci zwolnienie dyscyplinarne jeśli pracodawca uzna, że narusza to jego interesy.

Jeśli pracodawca dał ci do dyspozycji służbowy sprzęt, to warto określić (ustnie lub pisemnie) w jakim zakresie możesz z tego sprzętu korzystać prywatnie. To pracodawca jest właścicielem sprzętu oraz oprogramowania i może okazać się, że nie chce byś za jego pomocą wykonywał pewne działania – np. pozyskiwał prywatnie klientów na fuchy lub korzystał z oprogramowania dla własnych celów.

Choć zwolnienie dyscyplinarnie jest sporą karą wobec pracownika i z reguły pracodawcy nie mogą zwalniać pracownika dyscyplinarnie bez ważnych powodów, to są sytuacje w których takim powodem może być korzystanie przez pracownika prywatnie ze służbowego sprzętu. Sąd Najwyższy (sygn. akt II PK 13/11, wyrok z 6 lipca 2011 r.). utrzymał w mocy zwolnienie dyscyplinarne pracownika, który korzystając ze sprzętu powierzonego mu przez pracodawców obsługiwał własnych klientów prowadząc działalność zbliżoną do działalności pracodawcy. Pracodawca uprzednio zabronił pracownikowi wykorzystywania w tym celu służbowego sprzętu. Pracownik przeciwstawiając się pracodawcy naruszył tym samym jego interesy i w efekcie p-racodawca miał podstawy do tego, by pracownika zwolnić dyscyplinarnie.