Rywalizacja w pracy coraz większa

Czy lubisz rywalizację? W niektórych zawodach – np. w sprzedaży, rywalizacja o wyniki sprzedażowe pojedynczych osób w teamie jest otwarta i wzmacniania przez kierownictwo. W innych – np. w zespołach księgowych – niezbyt mile widziana, bo prowadzi do konfliktów i problemów między pracownikami. A czy większość pracowników lubi rywalizację? Przypuszczalnie coraz więcej, bo – jak wynika z badań – jesteśmy dużo bardziej nastawieni na rywalizację niż byliśmy 10 lat temu. Może być też tak, że jest to kwestia środowiska pracy.

Z badania przeprowadzonego przez OfficeTeams wśród managerów z kilkunastoletnim doświadczeniem w zarządzaniu wynika, że postrzegają oni współczesnych pracowników jako znacznie bardziej nastawionych na rywalizację niż byli jeszcze dekadę temu. O ile prawie połowa uważa, że nic się nie zmieniło, to 41% uważa, że rywalizacja w pracy jest obecnie nieco wyższa, a 8%, że znacznie wyższa niż dawniej.

Odrobina rywalizacji w pracy to nic złego, ale problem zaczyna się, kiedy pracownicy zaczynają rywalizować w niezdrowy i nieetyczny sposób – podkładając sobie tzw. świnie, przejmując cudze zasługi lub plotkując.

A czy wy lubicie rywalizację czy raczej wolicie pracować w firmie i przyjaznej atmosferze bez otrzymywania nagród i pochwał za indywidualne osiągnięcia?