Masz jeszcze urlop z 2013 roku? Wykorzystaj go!

Jesteś tak zapracowany, że nie miałeś czasu na wykorzystanie urlopu z zeszłego roku? Uważaj – masz na to czas jedynie do końca września – jeśli tego nie zrobisz, pracodawca może wysłać cię na urlop przymusowy!

Sierpień to dobry czas na to, by zastanowić się, czy nie mamy jeszcze urlopu za zeszły rok do wykorzystania – przepisy Kodeksu Pracy umożliwiają pracownikowi wykorzystanie zaległego urlopu za poprzedni rok, do końca września roku następnego. Jeśli pracodawca tego nie zrobi, naraża się na karę w przypadku kontroli.

Pracodawca może zmusić pracownika do pójścia na urlop i wykorzystania tym samym zaległego urlopu – nawet jeśli ten nie ma na to ochoty. Warto zatem samodzielnie zastanowić się, kiedy chcemy wykorzystać zaległy urlop, po to, by pracodawca nie podjął tej decyzji za nas i nie wybrał terminu, który nie będzie nam odpowiadać.

Warto pamiętać również o tym, że jeśli pracownik nie wykorzysta zaległego urlopu z poprzedniego roku, a nadal pracuje w firmie, to musi urlop odebrać w naturze – nie ma możliwości wypłacenia mu ekwiwalentu. Jest to to możliwe jedynie w sytuacji ustania stosunku pracy.