Kto w Polsce jest najbardziej obciążony pracą?

blogowanie2 Kto w Polsce jest najbardziej obciążony pracą?Prawie wszyscy skarżą się na stres w pracy i nadmierne obciążenie. Są jednak sektory gospodarki,w których odczuwany przez pracowników stres jest znacząco większy. Z analizy opublikowanej przez GUS wynika, że najbardziej obciążeni pracą są pracownicy finansów i transportu.

Z analizy obejmującej dane z 2013 roku ujawnia się obraz polskiego pracownika jako mocno zestresowanego, obciążonego pracą i dodatkowo obawiającego się utraty pracy. Na szczęście nie jest tak w każdej branży.

Na stres związany z przeciążeniem pracą i presją czasu najmocniej skarżą się pracownicy branż:

  • finanse i ubezpieczenia (24,7% pracowników),
  • transportu i gospodarki magazynowej (24,2%)
  • informacji i komunikacji (23,7%)
  • działalności profesjonalne, naukowej i technicznej (22,3%)

Najmniej stresu odczuwają zaś pracownicy sektora usług (zaledwie 11,4%)

Stres tego typu najmocniej odczuwany jest przez osoby w wieku 35-39 lat.

Część pracowników narażona jest też na innego rodzaju stres w pracy – zagrożenie nękaniem, zastraszaniem lub przemocą. Na te czynniki skarżą się najbardziej:

  • pracownicy administracji publicznej i obrony narodowej (7,4% pracowników – ale aż 11,9% mężczyzn)
  • administracji (ogólnie) – 6,9%
  • oraz kobiety pracujące w obszarze opieki medycznej i pomocy społecznej (3,7%)

Nie zgłaszają zaś takich problemów pracownicy gastronomii.

Zagrożenie mobbingiem odczuwa niespełna 17% mężczyzn w wieku 30-34 lat i 17,5% kobiet w wieku 35-39 lat

A kto boi się utraty pracy?

Największy stres związany z możliwością utraty pracy przeżywają pracownicy:

  • przetwórstwa przemysłowego (głównie kobiety – aż co czwarta boi się utraty pracy)
  • gospodarki magazynowej (podobnie jak w przypadku przetwórstwa, stres w tym zakresie dotyka głównie kobiety)
  • administracji (tu szczególnie utraty pracy boją się mężczyźni)

Najmniej utraty pracy obawiają się górnicy.