Kto w Polsce jest najbardziej obciążony pracą?

Prawie wszyscy skarżą się na stres w pracy i nadmierne obciążenie. Są jednak sektory gospodarki,w których odczuwany przez pracowników stres jest znacząco większy. Z analizy opublikowanej przez GUS wynika, że najbardziej obciążeni pracą są pracownicy finansów i transportu.

Z analizy obejmującej dane z 2013 roku ujawnia się obraz polskiego pracownika jako mocno zestresowanego, obciążonego pracą i dodatkowo obawiającego się utraty pracy. Na szczęście nie jest tak w każdej branży.

Na stres związany z przeciążeniem pracą i presją czasu najmocniej skarżą się pracownicy branż:

Najmniej stresu odczuwają zaś pracownicy sektora usług (zaledwie 11,4%)

Stres tego typu najmocniej odczuwany jest przez osoby w wieku 35-39 lat.

Część pracowników narażona jest też na innego rodzaju stres w pracy – zagrożenie nękaniem, zastraszaniem lub przemocą. Na te czynniki skarżą się najbardziej:

Nie zgłaszają zaś takich problemów pracownicy gastronomii.

Zagrożenie mobbingiem odczuwa niespełna 17% mężczyzn w wieku 30-34 lat i 17,5% kobiet w wieku 35-39 lat

A kto boi się utraty pracy?

Największy stres związany z możliwością utraty pracy przeżywają pracownicy:

Najmniej utraty pracy obawiają się górnicy.

Tagi: