Chory na urlopie bezpłatnym – co teraz?

Zdecydowałeś się na urlop bezpłatny i zachorowałeś? Niestety – nie przysługuje ci żaden zasiłek od pracodawcy. A jeśli nie wykupiłeś ubezpieczenia, nie możesz skorzystać z bezpłatnej opieki medycznej.

Pracownik na urlopie bezpłatnym (trwającym dłużej niż miesiąc) jest wyłączony z ubezpieczenia zdrowotnego i chorobowego. Pracodawca nie odprowadza za niego składek. W efekcie, po 30 dniach od rozpoczęcia trwania urlopu bezpłatnego, pracownik traci prawo do korzystania z bezpłatnej opieki medycznej (chyba, że dobrowolnie opłaci składki na ubezpieczenie zdrowotne – w tym oku wynoszą one 354,95 zł (naliczane są każdego kwartału na nowo i uzależnione od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ). Składki są wysokie, zatem wiele osób decyduje się ich nie odprowadzać – można to zrobić, ale trzeba liczyć się z konsekwencjami- czyli brakiem bezpłatnej opieki medycznej czy dostępu do refundowanych leków.

Pracownik, który na urlopie zachoruje, nie może oczekiwać tego, że pracodawca pokryje koszt choroby (czyli zasiłek chorobowy). Nie może też samodzielnie podjąć decyzji o tym, że wraca do pracy wcześniej – wymagana jest do tego zgoda pracodawcy.