Zatrudnienie na pół etatu i obniżenie wymiaru czasu pracy po urlopie macierzyńskim

Czy kobieta, która była zatrudniona na pół etatu i zaszła w ciąże jest chroniona przed zwolnieniem po powrocie z urlopu macierzyńskiego na mocy art 186 Kodeksu Pracy?

Każda matka powracająca z urlopu macierzyńskiego, uprawniona do urlopu wychowawczego, może zwrócić się do pracodawcy z wnioskiem o obniżenie wymiaru czasu pracy. Jeśli to zrobi, przez 12 miesięcy będzie chroniona przez wypowiedzeniem (poza sytuacją ogłoszenie upadłości lub likwidacji zakładu pracodawcy lub zaistnienia sytuacji uzasadniająca rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika ). Obniżenie to obowiązuje „do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym (pracownik) mógłby korzystać z urlopu (wychowawczego).” (art. 188.7 Kodeksu Pracy).

Oznacza to, że jeśli matka była przed przejściem na urlop macierzyński zatrudniona na pół etatu, to nie jest w stanie obniżyć jeszcze bardziej wymiaru czasu pracy (jej czas pracy już stanowi połowę pełnego wymiaru czasu pracy w czasie korzystania z urlopu wychowawczego). Zatem nie będzie chroniona przed zwolnieniem.
Co można zrobić w takiej sytuacji? Najkorzystniejszym rozwiązaniem wydaje się wystąpienie w wnioskiem o urlop wychowawczy i znalezienie innej pracy na pół etatu. Koniecznie pamiętać trzeba, że podjęcie takiego zatrudnienia należy zgłosić obecnemu pracodawcy.