Szefowie częściej korzystają z social media

Kierownicy i menedżerowie w firmach dwoją się i troją by ograniczyć pracownikom czas spędzany na przesiadywaniu w sieciach społecznościowych. Uważają to za stratę czasu i złe wykorzystywanie czasu pracy. Jednocześnie to właśnie menedżerowie najwięcej czasu poświęcają na social media.

Z części badań prowadzonych nad środowiskiem pracy wynika, że aż 4 na 5 pracowników korzysta w czasie pracy z dostępu do sieci społecznościowych typu Twitter, Pintrerest czy Facebook, załatwiając w ten sposób swoje prywatne sprawy. Z badań przeprowadzonych na Uniwersytecie Bergen wynika również, że kierownicy i szefowie mają mocno negatywny stosunek do korzystania w czasie pracy z prywatnych serwisów społecznościowych. Jednocześnie to właśnie oni, najwięcej czasu (w godzinach pracy) surfują po serwisach społecznościowych.

Badacze tłumaczą ten fakt tym, że dla szefów i kierowników czas pracy często wykracza poza zwyczajowe 8 godzin w ciągu dnia – zatem social media są dla nich sposobem na kontakt z bliskimi, z którymi nie mają czasu spotkać się bezpośrednio. Poza tym, jest to też forma rozrywki, której nie mają (bo za dużo pracują).

Czy to zasadne tłumaczenie? Pewnie po części tak, ale bądźmy również szczerzy – kierownicy złoszczą się na pracowników za nadmierne korzystanie z social media, ale jednocześnie sami z nich korzystają, bo ich nikt po prostu nie pilnuje, prawda?