Mobbing to wina środowiska – nie pracownika?

Czy sytuacje konfliktowe w pracy są wynikiem tego, że ścierają się ze sobą dwie konfliktowe osoby czy może jest to kwestia tego, w jaki sposób zarządza się pracownikami w biurze i jaka w firmie panuje kultura organizacji? Zdaniem Dr. Michelle Tuckey’a, jest to przede wszystkim kwestia środowiska.

Według badacza, fakt iż w biurze pojawiają się sytuacje konfliktowe, jest związany z tym, że takie właśnie środowisko powstało w firmie, w której hołduje się rywalizacji i wspiera wzajemne antagonizmy. Z badań przeprowadzonych przez naukowca wynika, że około 12% pracowników doświadcza nadużyć , manipulacji i mobbingu  w pracy. Organizacja, w której te osoby pracują nie tylko zazwyczaj nie posiada polityki radzenia sobie z takimi sytuacjami a nawet może je wspierać. Tymczasem zapobieganie konfliktom jest dla firmy tańsze – pracownicy mniej rotują, są bardziej zaangażowani w pracę, rzadziej doświadczają zjawiska wypalenia zawodowego i co najważniejsze – mniej chorują.

Czy zdarzyło się wam pracować w firmie, w której rzeczywiście było nieco bardziej konfliktowo niż w innej? Jaka jest wasza opinia w tym temacie?