Bezpieczna praca w urzędzie

depresja praca6 Bezpieczna praca w urzędzie Na niewymagające specjalistycznego wykształcenia stanowiska pracy w instytucjach państwowych ubiega się po kilkadziesiąt osób. Skąd u Polaków taki pęd do pracy w administracji i urzędach, skoro do niedawna jeszcze uważało się, że taka praca daje niewielkie pieniądze i słabe możliwości rozwoju?

Powodem jest zdecydowanie brak stabilności na rynku pracy, oraz niedopasowanie wykształcenia do potrzeb tego rynku. Osoby zainteresowane pracą w urzędach to najczęściej osoby, które ukończyły fakultety po których nie ma pracy lub takie, które edukację zakończyły na poziomie szkoły średniej. Dla takich osób, ofert pracy jest mało, a ryzyko zwolnienia – w przypadku pracy w prywatnej firmie dość duże, a dodatkowo obciążone tym, że pracodawca najczęściej nie chce dać takiemu pracownikowi umowy o pracę. Praca w urzędzie, choć nieco słabiej płatna daje stabilizację i pewność zatrudnienia. Umowa o pracę jest dość częsta (choć nie jest to reguła – w urzędach również zatrudnia się na zlecenie), a ryzyko jej utraty raczej niskie.

Nieco inaczej wygląda sytuacja, kiedy do pracy w administracji państwowej potrzebna jest osoba ze specjalistycznym, rzadkim wykształceniem lub certyfikatami – w takich przypadkach okazuje się, że kandydatów jest jak na lekarstwo lub nie ma ich wcale. Pracownicy ze specjalistycznym wykształceniem, wolą pracować w prywatnych firmach, bo daje to po prostu większe zarobki.