3 sytuacje kiedy nie możesz skorzystać z urlopu na żądanie

W skali roku każdemu pracownikowi zatrudnionemu na u mowę  prace przysługują cztery dni urlopu na żądanie. Może on zgłosić go np. wtedy, kiedy źle się czuje rano, musi nagle gdzieś wyjechać lub po prostu nie ma ochoty przyjść do pracy. Kiedy – mimo tego, że art. 167 KP pozwala na 4 dni urlopu na żądanie pracownik go nie dostanie?

1.Wtedy, kiedy w skali roku wykorzystał już urlop na żądanie 4 razy – nawet jeśli zrobił to w innej pracy (przykładowo, pracownik był zatrudnionych w firmie A od stycznia do sierpnia i w tym czasie wziąć cztery razy urlop na żądanie). Od września pracuje w firmie B. W grudniu chce wziąć 1 dzień urlopu na żądanie – pracodawca mu go jednak nie udzieli, bo pracownik wykorzystał już limit.

2.Wtedy, kiedy pracownik nie ma już dostępnego do wykorzystania urlopu wypoczynkowego. Przykładowo, pracownik do końca października wykorzystał już cały limit urlopu na bieżący rok i w grudniu chce wziąć jeden dzień urlopu na żądanie. Do tej pory nie korzystał urlopu na żądanie ani razu. Mimo tego, nie otrzyma urlopu na żądanie, gdyż nie pozostał mu żaden dzień urlopu wypoczynkowego – urlop na żądanie zaś wchodzi w skład urlopu wypoczynkowego.  (nie jest urlopem dodatkowym).

3.Wtedy, kiedy pracodawca uzna, że pracownik jest niezbędnie potrzebny w firmie – bo np. jest jedyną osobą, która ma kwalifikacje do tego by  wykonać zadanie potrzebne do zrobienia w tym dniu. W takiej sytuacji pracownik zgłaszając urlop na żądanie może otrzymać informacje, że musi stawić się do pracy i urlop nie został mu udzielony. Jeśli mimo to do pracy nie przyjdzie, pracodawca może uznać to za ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych.