Jak oceniasz szansę na znalezienie pracy?

Czy jesteś pełen optymizmu, że uda ci się znaleźć dobrą pracę w szybkim czasie? Czy może martwisz się, że to może być trudne? Z badania Randstat – Monitor Pracy wynika, że Polacy są dość optymistycznie nastawieni do wizji szybkiego znalezienia nowego zatrudnienia.

O ile w krajach Unii Europejskiej 53% osób uważa, że możliwe jest znalezienie porównywalnej do obecnej pracy w ciągu 6 miesięcy, to w Polsce myśli tak 65% osób. A 75% uważa, że byliby w stanie znaleźć w przeciągu 6 miesięcy jakąkolwiek pracę, gdyby istniała taka potrzeba. Skąd ten optymizm? Na pewno nie bez znaczenia jest fakt, że w ostatnim czasie pracę udało się zmienić prawie co czwartemu Polakowi. W porównaniu do ostatniego kwartału 2013 roku nasz optymizm w kwestii znalezienia nowej pracy podniósł się o 6%.

Jednocześnie wielu z nas obawia się utraty pracy – 8% Polaków odczuwa silne zagrożenie utratą pracy, a 23% umiarkowanie się tego obawia. Na skali Europy, strach przed utratą pracy stawia nas na 6 miejscu. Bardziej od nas utraty pracy boją się mieszkańcy Grecji, Włoch, Hiszpanii, Słowacji i Węgier.