Urlop bezpłatny by napisać pracę magisterką lub zrobić remont

Podczas kilku ostatnio przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych, kandydaci (świeżo po studiach) tłumaczyli rezygnację z ostatniej pracy tym, że musieli napisać pracę magisterską i nie byli w stanie zrobić tego pracując etatowo. Warto pamiętać o tym, że jeśli potrzebujesz wolnego na dowolny cel (np. pisanie pracy czy remont mieszkania), nie musisz się zwalniać – możesz spróbować uzyskać urlop bezpłatny.

Każdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę może starać się o uzyskanie urlopu bezpłatnego, który zwalnia go ze świadczenia obowiązków pracowniczych , ale jednocześnie pozwala zachować pracę.

Prawo do urlopu bezpłatnego omawia art. 174 § 1 Kodeksu pracy. Pracownik, który chce uzyskać urlop bezpłatny musi złożyć wniosek u pracodawcy i dopiero po jego pozytywnym zaopiniowaniu ma prawo do urlopu. Podczas urlopu bezpłatnego pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia i nie nabywa prawa do płatnego urlopu. Jeśli się rozchoruje, to przez pierwsze 30 dni urlopu może się leczyć bezpłatnie. Po tym okresie traci prawo do bezpłatnej opieki medycznej, bo nie są za niego odprowadzane składki (chyba, że pracownik sam się ubezpieczy). Okres na jaki może zostać udzielony urlop bezpłatny jest w zasadzie dowolny – może to być zarówno kilka dni jak i kilka miesięcy.

W zasadzie, urlop bezpłatny w wielu kwestiach nie różni się od bycia bez pracy – natomiast pracownik po zakończeniu urlopu może wrócić do poprzedniej pracy i nie trzeba podpisywać nowej umowy o pracę. Dla pracodawcy jest to też wygodne – zwłaszcza w sytuacji, w której pracownika ceni i nie chce go stracić.