Umowa na zastępstwo – na czas określony czy nieokreślony?

W jaki sposób powinna zostać zawarta umowa o pracę na zastępstwo? Czy powinna mieć wskazanie daty zakończenia czy nie jest to potrzebne? Jakie są konsekwencje obu wersji?

Umowa na zastępstwo jest umową terminową. W odróżnieniu od umowy o pracę na czas określony, pracodawca nie musi jednak w umowę wpisywać daty zakończenia umowy. Jak zatem działa umowa na zastępstwo?

Umowa na zastępstwo jest zawsze zawierana na okres zastępowania nieobecnego pracownika (np. będącego na urlopie macierzyńskim). Przez ten fakt (i konieczność wpisania w umowę danych personalnych zastępowanej osoby), nie ma potrzeby wpisywania daty zakończenia umowy. Nie oznacza to jednak, że jest to umowa na czas nieokreślony – trwa ona dotąd aż pracownik zastępowany nie wróci do pracy. Z tego powodu, pracodawca nie musi podawać czasu zakończenia umowy o pracę na zastępstwo mimo iż jest to umowa terminowa. Pracodawca może przecież nie wiedzieć, kiedy dokładnie, pracownik zastępowany zdecyduje się powrócić do pracy.

Z brakiem daty zakończenia umowy na zastępstwo wiąże się jeden problem – wymiar urlopu wypoczynkowego. Ze względu na to iż nie wiadomo ile czasu umowa będzie trwać, pracodawcy trudno przewidzieć, jaki wymiar urlopu wypoczynkowego będzie przysługiwał pracownikowi. W związku z tym stosuje się tu dwie strategie: