Nazwisko pracownika na stronie www pracodawcy

Czy pracodawca może – zgodnie z prawem – opublikować nazwisko pracownika na swojej stronie internetowej lub w materiałach reklamowych? Czy pracownik może nie udzielić zgody na opublikowanie swojego nazwiska?

Każdy pracodawca, przyjmując do pracy osobę i pobierając od niej dane osobowe takie jak adres zamieszkania, nazwisko, numer telefonu czy przebieg zatrudnienia, jest zobowiązany do ochrony tych danych. Nie oznacza to jednak, że musi utrzymywać dane w tajemnicy zawsze i wszędzie i przed wszystkimi.

Wyobraźmy sobie taką sytuację – pracownik pracuje w punkcie obsługi klienta. Pracodawca umieścił ma stronie internetowej kontakt do biura obsługi podając jednocześnie imię i nazwisko zatrudnionego pracownika delegowanego do obsługi klienta. Niezadowolony klient opublikował na forum internetowy opis swojej rozmowy z pracownikiem podając jego imię i nazwisko i wyraził niezadowolenie z poziomu obsługi i niekompetencji pracownika.  W tej sytuacji, pracowni zwrócił się do szefa z żądaniem usunięcia jego danych personalnych ze strony, by uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości. Czy pracodawca musi usunąć dane pracownika?

Okazuje się, że nie – GIODO (Generalny Inspektor Danych Osobowych) dopuszcza wykorzystanie danych osobowych pracownika  takich jak imię i nazwisko pracownika, dokładne miejsce pracy, stanowisko, służbowy adres e mail czy też służbowy numer telefonu, w celach mieszczących się w ramach stosunku pracy – czyli jeśli pracownik pracuje w biurze obsługi klienta i pracodawca uzna za konieczne umieszczenie danych do kontaktu z biurem i odpowiedzialnym za kontakt pracownikiem na stronie, to ma do tego pełne prawo i zgoda pracownika nie ma tu nic do rzeczy.