Dla mnie biznesman, dla córki lekarz – za kogo chcą wychodzić Polki?

Masz męża przedsiębiorcę albo lekarza? Zatem jesteś obiektem zazdrości przynajmniej co piątej Polki! Dom Badawczy Maison i Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna przeprowadził badanie dotyczące tego, jaki zawód jest dla kobiety w Polsce najlepszym materiałem na męża.

Kto może przebierać w kandydatkach na żonę?

Zdecydowanie na pierwszym miejscu znaleźli się przedsiębiorcy – chętnie za takiego wyszłoby27,3% badanych kobiet. Chętnie widziałyby też w roli ślubnego lekarza (18,4%) lub prawnika (14,9%). 8,6% kobiet zdecydowałoby się na żołnierza, ale zaledwie 1,7% wybrałoby nauczyciela. Nie martwcie się jednak  – w najgorszej sytuacji są politycy. Taką osobę za męża chciałaby zaledwie 1 Polka na 200!

Nieco inaczej wygląda rozkład jeśli chodzi o męża dla córki – tu bardziej zaczyna liczyć się prestiż niż domniemane pieniądze (co jest skądinąd ciekawym socjologicznie zjawiskiem). Najbardziej pożądany kandydat to lekarz (29,2%) lub prawnik (23,1%). Przedsiębiorca znalazł się na trzecim miejscu (18,1% wskazań). 4,1% kobiet wskazało na urzędnika (który ma dość stabilną posadę). Zaledwie 2,5 % kobiet chciałoby by ich córka wyszła za żołnierza i nieco większą tolerancję na nauczycieli i polityków mają kobiety wobec swoich córek niż wobec siebie – niestety nie zbadano przy okazji ile % badanych kobiet nie życzy swoim córkom dobrze.

Z badania wynika, że choć takie zawody jak żołnierz czy nauczyciel zostały ocenione przez kobiety jako pożyteczne i wzbudzające szacunek, to jest to za mało, by uważać, że wykonujący je mężczyźni są dobrą partią – jak widać szacunek nie ma aż takiego znaczenia, kiedy przychodzi do podejmowania decyzji o tym, z kim budować rodzinę.

Czy mamy tu żony nauczycieli? Warto było?