Czym jest awans (wg. pracowników SCC/BPO)

awans w organizacji Czym jest awans (wg. pracowników SCC/BPO) W Polsce w sektorze SCC/BPO pracuje coraz więcej osób – jesteśmy krajem, w którym chętnie lokuje się centra usług wspólnych. Wysoko wykwalifikowana kadra oraz niskie koszty prowadzenia działalności zachęcają firmy do tego, by to właśnie w naszym kraju prowadzić centra księgowe lub IT. Niekiedy mówi się, że praca w tych korporacjach wypala. Mimo tego, sporo osób decyduje się związać z nimi karierę zawodową i wspinać na kolejne szczebla. Co jest dla tych pracowników awansem? Badania w ty zakresie zrobiła agencja pracy CPL Jobs.

Z czym dla pracowników sektora CPL Jobs wiąże się awans? Ze zwiększeniem kompetencji i odpowiedzialności? Możliwością udziału w nowych projektach? A może po prostu z większym wynagrodzeniem?

Dla prawie połowy badanych (46,7%) awans przede wszystkim oznacza wyższe wynagrodzenie (nie jest to element istotny jedynie dla 3,3% pracowników CC/BPO). Na drugim miejscu pod względem istotności znalazła się nowa nazwa stanowiska (która podkreśla zmianę pozycji). Co jednak ciekawe, dla 19% badanych (czyli prawie co piątek osoby, nowa nazwa stanowiska jest kompletnie bez znaczenia). Ważnym elementem jest też zarządzanie grupą osób – jakby nie było, awans kojarzy się nam z władzą i możliwością jej sprawowania. Dla wielu osób, awans oznacza też możliwość zarządzania nowym projektem. Najmniej istotnym przejawem awansu jest włączenie awansowanej osoby do projektów poza biznesowych – np. projektów CR. 68% badanych nie kojarzy takich „akcji” z awansem.

Managerowie powinni brać pod uwagę to, jak pracownicy rozpatrują awans. Jak się okazuje, sytuacja w której dostajemy nowe zadania i kompetencje wcale nie wystarczy do tego, by poczuć się „awansowanym” jeśli nie pójdzie za tym podwyżka i zmiana nazwy stanowiska. Skoro mamy większą odpowiedzialność, to oczekujemy wymiernych efektów naszej dodatkowej pracy – a to właśnie kasa, czy widoczny w nazwie prestiż nam to zapewniają.

Dodaj komentarz