Czy czytasz umowę o pracę przed jej podpisaniem?

chinska praca Czy czytasz umowę o pracę przed jej podpisaniem?Jak wynika z badań GfK Polonia nie jesteśmy zbyt dobrzy jako naród wczytaniu umów. Nie zapoznajemy się z nimi szczegółowo, a często w ogóle ich nie czytamy. Chodzi tu o wszelkie umowy – w tym cywilno – prawne  kupna sprzedaży, ale również o umowy zawierane z pracodawcami.

Tylko 16% badanych twierdzi, że czyta umowy dokładnie. 40% czyta je pobieżnie, a co piąty wcale. Dlaczego nie czytamy umów? Najczęściej podawane są trzy powody:

 • Zbyt długa treść
 • Niezrozumiały język
 • Brak czytelności umów

Oczywiście umowa o prace czy umowa cywilno- prawna nie jest tak długa jak umowa kredytowa czy nawet umowa o abonament telefoniczny. Znaczy łatwiej ją przeczytać, ale i tak często nie zwracamy uwagi na szczegóły. Na co przede wszystkim zwrócić uwagę?

 • Poprawność danych osobowych – w teorii szczegół , w praktyce może mieć poważne konsekwencje
 • Termin rozpoczęcia pracy lub wykonania zlecenia
 • Zakres obowiązków – czy zgadza się z ustalonymi wcześniej. W przypadku umowy zlecenia, jakie ą nasze zadania za które będziemy wynagradzani
 • Ewentualne sankcje – umowa o zakazie konkurencji, poufności lub kara  za niedotrzymanie warunków zlecenia lub wykonania dzieła – te punkty mogą nas w przyszłości drogo kosztować.

A czy wy dokładnie czytacie umowy z pracodawcą przed ich podpisaniem?

Dodaj komentarz

2 Responses to “Czy czytasz umowę o pracę przed jej podpisaniem?”

 1. emigrant says:

  ZAWSZE – dzięki temu nie płaczę później na forach internetowych czy nie piszę bloga jaki to okropny pracodawca “mało płaci”, albo jak mnie “oszukał” …

  – Zbyt długa treść umowy ? Długie umowy są precyzyjne, należy się domagać długich precyzyjnych umów z precyzyjnie opisanym stanowiskiem i obowiązkami
  – Nie rozumiesz treści umowy to albo jej NIE PODPISUJ albo zanieś do prawnika.
  – Umowa nieczytelna ? Tzn co? Napisana ręcznie bazgrołami ? NIE PODPISUJ.

 2. ratatuj says:

  WAŻNE!! Nie podpisujcie umów zlecenie bez UWAŻNEGO zapoznania się z ich treścią a tym bardziej bądźcie czujni jeśli dostaniecie do podpisu “coś” co będzie zawierało nałożenie sankcji czyli kar umownych za niedotrzymanie warunków zlecenia. Pseudo “pracodawcy” wzięli się teraz na sposób wymuszając podpisanie umowy przed zapoznaniem się z jej treścią pod pretekstem umowy szkoleniowej w której umieszczają adnotację o karach w dużych wysokościach od których potem ciężko się uchronić.