Więcej uprawnień dla pracodawców przy rekrutacji?

bezpieczenstwo it Więcej uprawnień dla pracodawców przy rekrutacji? Czy pracodawca powinien mieć możliwość sprawdzenia, czy kandydat do pracy był karany? A może mógłby nawet rzucić okiem na nasze konto? Jakie informacje byłyby tak naprawdę potrzebne do tego, by podjąć dobrą decyzję rekrutacyjną.

Prawdopodobnie na sam pomysł tego, by pracodawca mógł sprawdzać stan naszego konta włos zjeżył się wam na głowie. Mi również. Są jednak takie zawody, w których szersze prześwietlenie pracownika wydaje się mieć sens. Przykładowo, sensowne wydaje się, aby pracodawca zatrudniając pracownika do pracy z dziećmi powinien móc mieć prawo sprawdzić, czy kandydat nie był przypadkiem karany np. za pedofilię.

Obecnie to, czy pracownik był karany można sprawdzić tylko przy niektórych zawodach zaufania publicznego – np. u sędziego czy policjanta. Nie ma takich możliwości inny pracodawca – nawet jeśli pracownik wyrazi na to zgodę (wyrok Sądu Najwyższego z 2010 roku zwrócił uwagę na to,że taka zgoda może zostać wymuszona tym, że pracownikowi zależy na pracy). Tymczasem brak karalności wydaje się ważna również w innych zawodach.

Podobnie jest z kontem bankowym a raczej sposobem gospodarowania pieniędzy. Czy gdybyś wiedział, że twój doradca finansowy sam jest zadłużony po uszy i grozi mu bankructwo chętnie powierzałbyś mu swoje finanse? Dlatego niektórzy pracodawcy ze sfery ekonomiczno finansowej postulują dostęp do niektórych danych finansowych pracownika – np. tego czy jest dłużnikiem i w jaki sposób rozporządza swoim majątkiem. Takie możliwości mają pracodawcy w niektórych krajach. Czy wydaje się wam to uzasadnione?

Dodaj komentarz

10 Responses to “Więcej uprawnień dla pracodawców przy rekrutacji?”

 1. emigrant says:

  Bzdury wyssane z palca…
  Wg polskiego prawa KAŻDY pracodawca ma prawo zażądać od kandydata zaświadczenia o niekaralności – a że tego nie robi to już jego sprawa.
  Niedostarczenie wymaganego przy rekrutacji dokumentu skreśla automatycznie z dalszego procesu rekrutacji.

  Co do patrzenia na konto bankowe – to chyba w żadnym kraju nawet w PL takiego absurdalnego pomysłu chorego psychicznie człowieka nie da się w prowadzić… I tu wcale nie wchodzi w grę zapisy prawa polskiego tylko o wewnętrzne regulacje banków.
  Udostępnienie takich danych osobom spoza kręgu urzędów do tego uprawnionych tj Urząd Skarbowy itp skazałoby taki bank na pozwy sądowe o niewyobrażalnych kwotach odszkodowawczych do zapłaty, utracie zaufania = odejście klientów do konkurencji = plajta banku….

  • Sabina Stodolak says:

   Poproszę podstawę prawną Pana tezy o tym że każdy pracodawca ma do tego prawo. Prosze nie wprowadzać czytelników w błąd.

   • emigrant says:

    A proszę podać podstawę prawną “zakazu” wymagania przez pracodawcę tego “papierka”.

    Tak jak napisałem – pracodawca rekrutując pracownika ma prawo żądać dowolnych dokumentów od kandydata (oprócz CV, dyplomów) jeżeli nie łamie to np tajemnicy lekarskiej czy państwowej…

    Żądanie zaświadczenia o niekaralności żadnej ustawy nie łamie – tym bardziej że uzyskanie takiej informacji od kandydata leży w interesie pracodawcy – sama przecież Pani straszy pedofilami a kto by chciał w firmie mieć pedofila? ROTFL.

  • Mefres says:

   Na podstawie § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. nr 62, poz. 286 ze zm.), od osoby ubiegającej się o pracę można żądać złożenia następujących dokumentów:
    wypełnionego kwestionariusza osobowego z niezbędną liczbą fotografii (zmiana rozporządzenia wprowadziła nowy wzór kwestionariusza),
    potwierdzających okres zatrudnienia, obejmujący okresy pracy przypadające w roku kalendarzowym, w którym pracownik ubiega się o zatrudnienie,
    potwierdzających kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania oferowanej pracy,
    świadectwa ukończenia gimnazjum, w przypadku osoby ubiegającej się o zatrudnienie w celu przygotowania zawodowego,
    orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku,
    innych, jeżeli obowiązek ich przedłożenia wynika z obowiązujących przepisów.
   Osoba ubiegająca się o zatrudnienie może przedłożyć dodatkowo inne dokumenty potwierdzające jej umiejętności i osiągnięcia zawodowe, świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia przypadające w innym roku kalendarzowym niż rok, w którym pracownik ubiega się o pracę, oraz dokumenty stanowiące podstawę do korzystania ze szczególnych uprawnień w zakresie stosunku pracy.

   Po nawiązaniu stosunku pracy od pracownika można domagać się również:
    innych danych osobowych (numeru PESEL, NIP i innych danych, jeżeli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów)
    imion, nazwisk i dat urodzenia dzieci – prawo do żądania podania powyższych danych jest uwarunkowane koniecznością ich pozyskania ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy, np. z prawa do dwóch dni wolnych w roku kalendarzowym (z zachowaniem prawa do wynagrodzenia) z tytułu wychowywania dziecka w wieku do 14 lat (art. 188 kp), z urlopu wychowawczego (art. 186 kp), prawa do odmowy wyjazdu w podroż służbową (178 § 2 kp)

   1) Ze wskazanych przepisów wynika wyraźnie, że pracodawca nie może żądać od kandydata na pracownika innych danych niż wymienione powyżej. W szczególności nie można wymagać przedstawienia zaświadczenia o niekaralności (chyba że obowiązek taki wynika z przepisów szczególnych) ani zaświadczenia o stanie cywilnym i rodzinnym.

   2) Dane pozyskane od kandydata na pracownika i pracownika podlegają ochronie w myśl przepisów o ochronie danych osobowych, co oznacza np., że pracodawca nie może ich udostępniać podmiotom do tego nieuprawnionym.

   • Sabina Stodolak says:

    Witam,, Dziękuję za informację. Panie emigrant – czy To Panu wystarczy czy zapłaci Pan za prawną konsultację? Prosze o podanie maila, to mój prawnik do Pana napisze – stawki polskie, na pewno Pana stać 🙂

    • Mefres says:

     Witam Pani Sabino.
     Tę prawną minikonsultację ma Pani “gratis”.
     Pozdrawiam
     Andrzej Nowak

    • emigrant says:

     Szkoda że Pani jak i Mefres nie potrafi czytać ze zrozumieniem…

     “ innych, jeżeli obowiązek ich przedłożenia wynika z obowiązujących przepisów.”

     np wewnętrzne przepisy firmy – jeżeli komuś “przeszkadza” wymóg pracodawcy złożenia zaświadczenia o niekaralności może zawsze takiego pracodawcę podać do sądu o “dyskryminację”… ciekawe czy uda mu się wygrać z kimś kto chce mieć pewność o niekaralności przyszłego pracownika a tym bardziej dostać pracę.

    • emigrant says:

     A co Pani “świetny” prawnik napisze na temat uzupełnienia PKD lub KRSu przedsiębiorcy o działalność kantorową i przewóz osób?
     Uzupełnienie robi się od ręki i już można w pełni “legalnie” ŻĄDAĆ ZAŚWIADCZENIA O NIEKARALNOŚCI.

     Ps. życzę Pani w przyszłej Pani firmie zatrudnienia złodzieja który wyniesie co jest wartościowe do wyniesienia…

     • Sabina Stodolak says:

      Tak, ma Pan rację (do pozostałych czytelników – nie ma, ale szkoda się kłócić 🙂
      Tak czy siak dziękuję za komentarze – jakby nie było od listopada 2011 roku jest Pan moim najwierniejszym komentatorem. Specjalnie sprawdziłam – prawie 400 komentarzy. Nikt mi lepiej nie podnosi współczynników niż Pan. Zatem w tym kontekście, będę już Panu przyznawać rację za każdym razem – proszę tylko nie przestawać komentować, bo mi współczynniki spadną 🙂 Serdecznie pozdrawiam i życzę miłego dnia