Jak znaleźć dobrą pracę po studiach?

Jak mogę znaleźć wymarzoną pracę? Kogo poszukują pracodawcy? Czy to, czego nauczyłem się na studiach będzie wystarczające, abym był konkurencyjny na rynku pracy? To pytania studentów i absolwentów szkół wyższych wkraczających w życie zawodowe. Odpowiedź na nie będzie można uzyskać podczas X edycji Giełdy Pracodawców, organizowanej przez Uczelnię Łazarskiego dla wszystkich studentów i absolwentów szukających pracy. 40 wystawców zdradzi szczegóły odnoście idealnego kandydata do pracy. Będzie można nie tylko zostawić CV przedstawicielom firm, ale także porozmawiać o tym, jakie wymagania stawia dziś przed młodymi ludźmi.

Giełda Pracodawców_24.10.2013

Giełda Pracodawców_24.10.2013


O tym, jak zwiększyć swoją atrakcyjność zawodową warto pomyśleć już w trakcie studiów. Staże i praktyki, organizowane przez firmy dla studentów, to doskonała okazja, aby zdobyć pierwsze doświadczenia, sprawdzić samego siebie i wdrożyć się w pracę – nauczyć odpowiedzialności, punktualności, terminowości i pracy w zespole. Czasy, kiedy wystarczał tylko dyplom ukończenia studiów już dawno minęły. Pracodawcy zwracają uwagę na dodatkowe aktywności kandydatów do pracy. Dużą wartość ma udział w uczelnianych projektach, programach stypendialnych, konkursach, kołach naukowych, organizacjach studenckich – czyli w inicjatywach, które uczą pracy zespołowej, pracy w międzynarodowym środowisku, dobrej organizacji, pracy metodą projektową – uważa Agata Zarzycka, Dyrektor Działu Praktyk i Karier Uczelni Łazarskiego, który jest organizatorem Giełdy Pracodawców.

Pracodawcy poszukują takich osób, które już w trakcie studiów zdobywają swoje pierwsze doświadczenia. Wiadomo, że w młodego pracownika trzeba zainwestować więcej czasu,aby go wdrożyć w wykonywanie obowiązków. Dlatego osoby, które już w trakcie studiów pogłębiają swoją wiedzę i umiejętności z danego obszaru, są zaangażowane i aktywne,łatwiej jest nauczyć pracy na określonym stanowisku. Oczywiście nie oznacza to, że narynku pracy cenione są jedynie osoby starsze, z dużym doświadczeniem. Często w firmachpotrzebne są zarówno osoby bezpośrednio po studiach, jak i profesjonaliści. Duże, globalnefirmy zawsze szukają pracowników dwutorowo. Rekrutują wśród studentów i świeżychabsolwentów wyższych uczelni, a także wśród specjalistów z doświadczeniem. W takichfirmach ciągła rekrutacja jest na porządku dziennym i jest to ściśle związane z polityką tychorganizacji – mówi Agata Zarzycka. Prawda jest taka, że w młodego pracownika trzebawięcej zainwestować, a dla firmy to koszt. W dobie oszczędności ma to przełożenie na wzrost bezrobocia, właśnie wśród absolwentów szkół wyższych, wchodzących dopiero na rynek pracy. Dlatego tak ważne jest, aby już na studiach zawalczyć o dobrą praktykę lub staż i pokazać się od najlepszej strony – to najskuteczniejsza forma wejścia do firmy – dodaje Agata Zarzycka.

Pracodawcy niezmiennie poszukują osób komunikatywnych, zaangażowanych, potrafiących pracować w zespole. Często w wymaganiach pojawiają się umiejętności analitycznego myślenia i wyciągania wniosków, znajomość języków obcych. Pracodawcy cenią kandydatów z pogłębioną wiedzą z danego obszaru, otwartych na nowe technologie i wreszcie ludzi z pasją. Najbardziej poszukiwani są w tej chwili pracownicy branży finansowej i konsultingowej, specjaliści od nowych technologii, logistyki, sprzedaży i public relations. Coraz częściej szuka się kandydatów, którzy łączą wiedzę ekonomiczną z techniczną, czy znajomość języków obcych z pracą w finansach.

To, jacy absolwenci będą wchodzić na rynek pracy zależy od samych absolwentów – ich chęci rozwoju, determinacji i pasji. Ale wiele zależy także od uczelni wyższych, które kształcą przyszłych pracowników. Czy dzisiejsze programy nauczania odpowiednio przygotowują kandydatów do pracy? Wszystko zależy od tego jaką uczelnię i jaki kierunek studiów się wybierze. Wybierając studia i uczelnię warto zwracać uwagę na renomę, bogatą ofertę programową i wysoki poziom nauczania. Może to poszerzyć horyzonty, pozwoli uzyskać nowe doświadczenia i wartościowe kontakty na przyszłość. Myślę, że wiele się zmienia na lepsze w relacjach uczelnie – biznes. Uczelnie starają się coraz bardziej mówić językiem biznesu i rozumieć jego potrzeby, a firmy dostrzegają wartość współpracy z uczelniami. Mam wrażenie, że możemy obserwować początki tworzenia się standardów opartych na dobrych Ważne, aby kierunki uruchamianych studiów były dostosowane do zapotrzebowania rynku pracy i pracodawców i coraz częściej tak się dzieje – pojawiają się kierunki związane z nowymi technologiami, polityką energetyczną, czy prawem lotniczym, czyli takie, które są najbardziej pożądane na rynku pracy. Ale oprócz samych kierunków, które dają teoretyczną wiedzę, równie ważna jest forma prowadzenia zajęć dla studentów – praca projektowa, praca w grupie, umiejętność prezentacji wyników, skuteczna komunikacja. Istotne jest zapewnienie przez uczelnie kontaktu z praktykami biznesu, specjalistami i pracy nad realnymi problemami z danego obszaru. To wszystko sprawia, że kandydaci danej uczelni są cenieni na rynku. Jeśli, dodatkowo, szkoła dba o jakość praktyk studenckich, szuka środków na staże dla swoich studentów i absolwentów, daje możliwość rozwoju ich zainteresowań – to jest na bardzo dobrej drodze, aby odpowiedzialnie kształcić kandydatów, którzy nie będą mieli problemu z rozpoczęciem życia zawodowego – dodaje Agata Zarzycka

Na Giełdę Pracodawców zapraszamy wszystkich studentów i absolwentów szukających pracy już w najbliższy czwartek – 24 października 2013 roku, od godziny 10.00 do holu głównego kampusu Uczelni Łazarskiego przy ulicy Świeradowskiej 43 w Warszawie. Więcej informacji o wydarzeniu na stronie: http://www.lazarski.pl/dzial-praktyk-i-karier/gielda-
pracodawcow-2013

Tagi: