Zakaz korzystania z prywatnego telefonu w czasie pracy

Czy pracodawca może zabronić pracownikowi korzystania z prywatnego telefonu w czasie godzin pracy? Kiedy pracownik może bez obaw, w czasie pracy korzystać z prywatnego telefonu?

W większości firm pracodawcy nie mają problemów z tym, że pracownik przez czas trwania pracy ma przy sobie prywatny telefon komórkowy,z którego korzysta. Może się jednak tak zdarzyć, że pracodawca, w trosce o pełne wykorzystanie czasu pracy przez pracownika wprowadzi zakaz korzystania w pracy z prywatnych telefonów i prowadzenia z nich rozmów – czy ma do tego prawo?

Kodeks Pracy takiej konkretnej sytuacji nie precyzuje, ale na mocy art. 100 § 2 pkt 1 K.P. pracownik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu pracy. W regulaminie pracy, pracodawca może zaś zastrzec zakaz korzystania z komórek prywatnych przez pracowników w czasie pracy. Warto jednak pamiętać o tym, że pracodawca nie może zakazać korzystania z komórki całkowicie – stanowiło by to naruszenie konstytucyjnego prawa do wolności i ochrony tajemnicy komunikowania się.

Jak zatem pogodzić zakaz z konstytucją? Praktyką w takich sytuacjach stało się wprowadzanie zakazu korzystania z komórki w czasie pracy, ale umożliwianie wykonywania telefonów w czasie przerwy od pracy. Każdy zatrudniony przez minimum 6 godzin dziennie, ma prawo do 15 minutowej przerwy śniadaniowej. I w tej przerwie pracodawca nie może zakazać korzystania z prywatnego telefonu. Jeśli przerwa jest wydłużona (np. w regulaminie pracy pracodawca wprowadził dodatkową, 30 minutową bezpłatną przerwę na lunch), pracownik w tym czasie również musi mieć możliwość korzystania ze swojego telefonu komórkowego.