Mało atrakcyjny pracownik bardziej narażony na mobbing

Warto dbać o siebie nie tylko po to, by się lepiej czuć, ale również po to, by uniknąć nieprzyjemnych sytuacji w środowisku pracy. Okazuje się, że biuro działa podobnie jak szkoła, a pracownicy są równie okrutni jak dzieci – znęcają się bardziej nad tymi mniej atrakcyjnymi.

Każdy z nas w szkole doświadczył tego, że dzieciaki atrakcyjne są lepiej traktowane. Nauczyciele bardziej je lubią i mają więcej kolegów i koleżanek. Ta zasada okazuje się działać również w pracy. Jak wynika z badań przeprowadzonych na Michigan State University i University of Notre Dame, częściej mobbingu doświadczają mniej atrakcyjni pracownicy.

W badaniu najpierw poproszono 114 pracowników o to, by ocenili to, jak często doświadczyli niemiłych sytuacji w pracy, które podpadałyby pod mobbing. Następnie grupie innych osób, które nie wiedziały o co w badaniu chodzi, polecono ocenić atrakcyjność owych pracowników w oparciu o zdjęcia. Po porównaniu danych okazało się, że te osoby, które zostały ocenione jako brzydsze, częściej doświadczały takich sytuacji jak wyśmiewanie się z nich lub sprawianie im przykrości (np. poprzez mówienie niemiłych rzeczy). Osoby mniej atrakcyjne częściej dostawały też mniej ambitne zadania oraz musiały wykonywać te czynności, których nie chciało się wykonywać innym osobom. Mało tego – były też rzadziej awansowane.

Najczęściej mobbingowane były osoby brzydkie od zewnątrz i od wewnątrz – czyli te, które były złośliwe i niesympatyczne. Zatem jest dla tych mniej atrakcyjnych nadzieja – po prostu bądź miły dla innych a może nie spotka cię aż tyle przykrości ile twojego złośliwego kolegi o niezbyt przyjaznej aparycji.

źródło:redorbit.com