Klauzula przetwarzania danych –najczęstsze błędy

Wysyłając CV błąd można zrobić nie tylko w obszarze kompetencji zawodowych czy doświadczenia, ale nawet w ramach zgody na przetwarzanie danych osobowych – jakie błędy popełniamy najczęściej wysyłając CV?

Stara klauzula o przetwarzaniu danych osobowych

Obecnie, aktualna klauzula powinna brzmieć:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

W starej wersji nie było adnotacji o tekście jednolitym – i o tym najczęściej zapominamy (zapominają również rekruterzy tworzący ogłoszenia rekrutacyjne)

Klauzula ze wskazaniem podmiotu przetwarzającego dane

Niekiedy firmy rekrutacyjne życzą sobie, by wskazać ich jako adresatów zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dzięki temu mogą wykorzystywać Twoje CV również w innych procesach rekrutacyjnych (i tym samym zwiększać Twoje szanse na pracę). Warto przeczytać zatem dokładnie treść klauzuli jaka jest w ogłoszeniu wymagana i wprowadzić zmiany w CV.

Pamiętaj również, by – jeśli wpiszesz adresata zgody na przetwarzanie danych w klauzuli, po wysłaniu CV zmienić ją na standardową (w przeciwnym razie, do jednego pracodawcy wysyłasz CV ze zgodą na przetwarzanie danych udzieloną drugiemu).

CV po angielsku – jaka klauzula?

W zasadzie nie ma przeciwwskazań, by do CV po angielsku dołączyć polską klauzulę, ale ładniej wygląda, jeśli napiszesz ją w języku, w jakim było przygotowane CV. Jeśli CV wysyłasz za granicę nie dołączaj klauzuli – obowiązuje ona w Polsce.

I hereby authorize you to process my personal data included in my job application for the needs of the recruitment process in accordance with the Personal Data Protection Act dated 29.08.1997 (uniform text: Journal of Laws of the Republic of Poland 2002 No 101, item 926 with further amendments)