Jak bardzo nieetyczni jesteśmy w pracy

Zdarzyło ci się pójść na chorobowe mimo iż nie byłeś chory? Albo wynieść z pracy długopis lub skorzystać z firmowego ksero do prywatnych celów? Jakie nieetyczne zachowania najczęściej pojawiają się w Polskich firmach?

Crido Taxand, Pracodawcy RP i ICAN Institute przeprowadziły badanie wśród polskich firm na temat etyki w miejscu pracy. Czy jesteśmy etyczni?

75% managerów i specjalistów uważa, że nieszczególnie – firmy łamią etyczne zasady, a pracownicy nie pozostają jej dłużni. Ze strony firm łamane są prawa pracowników w zakresie czasu wolnego, urlopów, przepisów BHP. Pracownicy wykorzystują sprzęt firmowy do prywatnych celów (36% badanych zauważa takie zachowania), biorą fałszywe zwolnienia lekarskie (24% badanych), kradną (13%), stosują mobbing (9%). Rzadko pojawiają się na szczęście takie zachowania jak molestowanie seksualne czy dyskryminacja.

Patrząc pod kątem stanowisk, najbardziej nieetyczne zachowania wykazują pracownicy sprzedaży (35% wskazań), zakupów (30%) i zarządu (15%). Najbardziej etyczne są działy BHP , prawny i HR.

W ramach wdrażania etyli w firmach powstała norma SA8000 która ustala zasady według których powinna być zorganizowana etyczna firma. Norma opiera się na 8 wstępnych warunkach:

  1. nie zatrudnianie dzieci
  2. brak przymusowej pracy (i wykorzystywania szantażu)
  3. zachowanie zasad BHP i tworzenie bezpiecznego środowiska pracy
  4. wolność zrzeszania się w ramach związków zawodowych
  5. brak dyskryminacji w miejscu pracy
  6. brak znęcania się psychicznego lub fizycznego nad pracownikami
  7. przestrzeganie godzin pracy (nie więcej niż 48 godzin tygodniowo oraz minimum jeden dzień wolny w 7 dniowym okresie rozliczeniowym).
  8. godziwe wynagrodzenie oraz zapewnienie jasnych zasad wynagradzania

Tym 8 głównych zasad ma służyć tworzeniu etycznej firmy dobrej relacji z pracownikami i klientami firmy.

Norma zatem jest – pytanie ile firm będzie jej przestrzegać?