Gwarancja pracy dla młodzieży od 2014r ?

Rada UE ds. Zatrudnienia w związku z ogromnym bezrobociem wśród młodych ludzi wprowadza obowiązkowe zalecenia dla Państw członkowskich UE związane z zatrudnianiem młodych osób między 15-24 rokiem życia. Od 2014 roku, każda osoba w tym wieku, która zakończy edukację, ma otrzymać pracę lub staż.

W ramach projektu każda młoda osoba miałaby otrzymać propozycję pracy, stażu lub dalszego kształcenia (ewentualnie przekwalifikowania). Propozycja musi wyjść w ciągu 4 miesięcy od zakończenia przez młodego człowieka edukacji.

Skąd pieniądze na tą akcję? Unia Europejska przeznaczy do 2020 roku na Gwarancje dla młodzieży około 6 miliardów euro – Polska w latach 2014 – 2015 ma otrzymać na ten cel 2 mld złotych.

Gwarancja obejmie regiony, w których bezrobocie u młodych przekracza 25% – w Polsce jest to jak na razie 10 województw (między innymi podkarpackie, lubelskie, lubuskie, kujawsko – pomorskie).

Jak donosi Gazeta Prawna, Polska będzie walczyć o to, by gwarancję rozszerzyć na osoby do 30 roku życia. Czy taki program pomoże w walce z bezrobociem? Czas pokaże. Niestety obawiam się, że pracodawcy mając możliwość zatrudniania za Unijne pieniądze stażystów mogą w dużej mierze zrezygnować z etatowych pracowników, których praca nie wymaga wysokich kwalifikacji i w ten sposób przesuniemy po prostu linię bezrobocia. Zamiast bezrobotnych absolwentów, będziemy mieć bezrobotnych absolwentów po stażach i z niewielkim doświadczeniem zawodowym.

A co wy sądzicie o tym pomyśle?