Co decyduje o naszych zarobkach?

Kompetencje i wysokie wyniki w pracy czy może znajomości i służalcza postawa? Co ma największy wpływ na wysokość wynagrodzenia zdaniem Polaków?

Badania ankietowe w tym zakresie przeprowadził serwis wynagrodzenia.pl. Jakie mamy odczucia jako pracownicy?

Okazuje się, że niestety mała ilość z nas wierzy w to, że nasze umiejętności i zaangażowanie mogą przynieść nam większe pieniądze. 57% Polaków uważa, że głownie liczą się znajomości i układy. 6% twierdzi że podstawa „bycia podnóżkiem” czyli służalczość, a 8% że wystarczy odpowiednio długo wysiedzieć na swoim stołku, czyli mieć wystarczająco długi staż pracy.

W zależność wynagrodzenia od kompetencji wierzy 13% Polaków. W związek między wynikami pracy a płacą – co dziesiąty. Dla 6% ważne wydaje się zaangażowanie w prace i to ono najbardziej przesądza o podwyżce.

Jakie są z badań wnioski? Można uznać, że dwojakie – albo nie wiemy za co jesteśmy wynagradzani i mimo iż firma uzależnia płace od wyników, nam wydaje się że najważniejsze jest to, kogo znamy i w jakich jesteśmy relacjach z przełożonymi, albo też rzeczywiście większość firm nie buduje relacji płacowej na kompetencjach oraz wynikach pracowników – co nie świadczy najlepiej o zarządzaniu czy działach HR.