Premia od kolegi z pracy?

Zazwyczaj wszelkie premie i bonusy są w firmach przekazywane na podstawie oceny managera. Ma on do dyspozycji określony budżet i przekazuje go pracownikom oceniając co miesiąc lub kwartał ich pracę. A gdyby tak przekazać część decyzji o premiach pracownikom?

Tak działa nowa platforma Bonus.ly, która umożliwia organizacjom przekazanie decyzji o tym,komu się należy premia pracownikom. System oparty jest o założenie, że pracownicy sami najlepiej wiedzą, kto w firmie robi dobrą robotę, kto jest efektywny, pomocny i komu należy się nagroda za dobrze wykonywane obowiązki.

Za pomocą platformy manager może ustalić określony budżet, którym dysponuje każdy pracownik. W ramach tego budżetu w określonym czasie może on przekazać środki na swoim wirtualnym koncie innym pracownikom. Oczywiście nie oznacza to od razu wypłaty – to jedynie sugestia dla managera dotycząca tego komu należałaby się nagroda i w jakiej wysokości. Dzięki takiemu rozwiązaniu pracownicy mają wpływ na to, kto jest nagradzany, a premie są uniezależnione od „widzimi się” jednej osoby. W teorii mogą być zatem bardziej sprawiedliwe (w teorii, bo takie rozwiązanie wymaga dojrzałości od pracowników, którzy nagradzaliby rzeczywiście za osiągnięcia a nie za to, że kogoś bardziej lubią). Z systemu korzysta już Oracle.

Jak się wam wydaje – czy taki system jest lepszy niż nagrody przyznawane przez managera?