Chcesz awansować? Uwierz w misję firmy!

Czy awansują jedynie ci, którzy dobrze wypełniają swoje obowiązki i mają kompetencje, które pozwolą im realizować się też na wyższym stanowisku? Niekoniecznie. Ważne okazuje się to, czy wierzysz w misję firmy i ją z pasją realizujesz.

Podstawą nowoczesnej kultury organizacji jest posiadanie przez firmy wizji i misji – chodzi tu o to, czy firma ma jakiś cel do którego dąży. Tym celem nie może być maksymalizacja zysków (to dzieje się niejako przy okazji), ale coś co definiuje poprzez jakie działania firma zapewni sobie przewagę na rynku. Przykładowo, misją firmy może być zapewnianie jak najlepszej obsługi klienta w danym sektorze – zatem firma całą swoją energię skupia na tym, by klienci byli zadowoleni. Inna firma z tej samej branży może zaś koncentrować się głównie na zapewnianiu nowoczesnych narzędzi i inwestowaniu w rozwój technologiczny. Dwie firmy z tej samej branży, ale dwa różne sposoby działania.

Pracownik, który wierzy w misje firmy i jest ona zgodna jego własnymi wartościami, lepiej pracuje i jest bardziej lojalny względem firmy. Jest też w stanie zainspirować innych pracowników do lepszej i bardziej efektywnej pracy. Staje się kimś w rodzaju orędownika firmy. I co najważniejsze – jemu samemu jest w firmie dobrze. Jeśli się z misją rozminiemy, to będzie nam w firmie nieco trudniej – ciężej będzie się identyfikować i rozumieć decyzje zarządu.

Z badań przeprowadzonych przez John’a Bingham’a z Uniwersytetu BYU wynika, że osoby, które prawdziwie wierzą w misje firmy i są z nią zidentyfikowane szybciej i częściej awansują i są traktowane jako „lepsi pracownicy”. Może zatem warto poznać misje i cele firmy, w której pracujesz lub będziesz pracował i sprawdzić, czy się z nimi zgadzasz?