Kto się szkoli na koszt firmy?

Czy w polskich firmach pracownicy mają szanse na dofinansowywane przez pracodawcę szkolenia? Prawie połowa firm (48%) umożliwia pracownikom zdobywanie dodatkowych kwalifikacji na koszt firmy. Największe szanse mają na to pracujący umysłowo pracownicy dużych firm. Co ciekawe, pracodawcy chętniej szkolą pracowników po 50 tym roku życia.

Firma ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku przeprowadziła badania dotyczące dostępności do szkoleń w firmach w Polsce. Okazuje się, że pracodawcy dość chętnie finansują dodatkowe kursy lub szkolenia wspomagające rozwój pracowników – w 48% firm pracownicy mają taka możliwość. Podobna ilość pracowników decyduje się również na inwestowanie w szkolenia własnych funduszy (42%). Firmy najchętniej finansują szkolenia w grupach pracowników powyżej 55 roku życia oraz w przedziale 35-44 lata.

Jeśli chodzi o inwestycje własne pracowników, to najchętniej własne środki na doszkolenie przeznaczają pracownicy najmłodsi (do 24 roku życia – prawie 60%) oraz pracownicy w wieku 45-55 lat. W grupie w której to pracodawcy chętnie opłacają szkolenia (35-44 lata) zainteresowanie inwestowaniem własnych pieniędzy jest najmniejsze (38%), co może wynikać z tego, że jest to grupa pracowników która ma pilne inne potrzeby (np. dzieci) i już w efekcie nie ma środków by przeznaczać je na inwestowanie w rozwój.

Dostęp do szkoleń zależy również od wielkości firmy – im większa, tym chętniej inwestuje w rozwój. Siłą rzeczy zatem, najmniejsze szanse na opłacane przez pracodawców szkolenia mają pracownicy firm mikro i małych przedsiębiorstw.

Jeśli chodzi o wykształcenie, to pracodawcy najchętniej inwestują w pracowników z wykształceniem wyższym oraz podstawowym. W najgorszej sytuacji są pod tym względem pracownicy z wykształceniem zawodowym – inwestuje w nich jedynie co trzecia firma (29%). Grupa ta również najmniej chętnie szkoli się sama (zaledwie niespełna 15% pracowników z wykształceniem zawodowym byłoby skłonnych sfinansować sobie kurs czy szkolenie). Za to aż 80% pracowników, którzy mają za sobą studia podyplomowe inwestowałoby w swój rozwój.

Badanie sprawdziło również jak wygląda rozwój pracowników jeśli chodzi o województwa w Polsce. I tak, największy dostęp do opłacanych przez pracodawców szkoleń mają mieszkańcy województwa lubuskiego i łódzkiego. Własne środki chętnie inwestują tez pracownicy województwa zachodnich. Najmniej skłonni są do tego mieszkańcy województwa świętokrzyskiego oraz łódzkiego (co może wynikać z tego, że o rozwój dbają tam pracodawcy, zatem pracownicy wychodzą z założenia, że już nie muszą o to dbać sami).

A czy wasza firma zapewnia wam szkolenia? Czy jest to dla was ważny element pracy?