Jak zdobywać doświadczenie? Najbardziej użyteczne sposoby oczami studentów

Firma Delloitte, po raz kolejny przyjrzała się młodym, wchodzącym na rynek pracy osobom. Jakie maja oczekiwania? Jakie potrzeby? I czy już – mimo młodego wieku – zdobyły pierwsze doświadczenia zawodowe? Jakie elementy tego doświadczenia okazują się użyteczne w robieniu kariery?

W 2012 roku badanie objęło 1376 studentów z Polski, ze średnią wieku nieco ponad 22 lat. 2/3 badanych stanowiły kobiety. Z badań wynika, że coraz więcej młodych ludzi zdaje sobie sprawę z wagi posiadania doświadczenia zawodowego w momencie kończenia studiów. Wśród badanych w wieku do 20 lat, takie doświadczenia miało za sobą 50% badanych, ale w grupie 24-26 lat już 97,3%. Nie wszystkie jednak doświadczenia zawodowe przekładają się na udany start w karierę już po zakończeniu studiów. Niektóre doświadczenia są cenniejsze od innych i mocniej pomagają na starcie. Co zatem wybrać, jeśli mamy 20-24 lata i nieco wolnego czasu między zajęciami?

Za najcenniejsze studenci ocenili pracę lub praktyki, zdobywane w kraju i związane ze studiowanym kierunkiem studiów. Za wartościowe, doświadczenie takie uznaje 94,4% studentów (w portfolio ma je jednak tylko 75%). Na kolejnym miejscu znalazł się czynny udział w organizacji studenckiej (np. AIESEC) – ponad 90% studentów uważa, że warto się w taką działalność zaangażować (robi to jednak niespełna 1/3). Trzecie miejsce pod względem użyteczności w karierze zdobyły praktyki zagraniczne związane z kierunkiem studiów (i prawie tak samo mocno zostały ocenione wyjazdy stypendialne – np. Erasmus.)

Co zaś liczy się najmniej?

Za najmniej pomagające w karierze studenci uznali krótkie prace dorywcze w kraju, nie związane z kierunkiem studiów bądź przyszłą pracą. Zaledwie 27 % studentów uważa je za ważny punkt w CV (choć takie doświadczenia są bardzo popularne i ma je za sobą ponad połowa badanych – 56%). Niski poziom użyteczności mają też prace dorywcze za granicą, choć ze względu na możliwość szlifowania języka oceniane są nieco lepiej (39,5% uważa że ma sens wpisywanie ich do CV). Słabo oceniane są też praktyki zagraniczne nie związane z kierunkiem studiów (ponad 40% uważa je za nieużyteczne) oraz praktyki nie związane z kierunkiem studiów, realizowane w Polsce (dla 35% są mało przydatne w budowaniu kariery). Co ciekawe o ile krótkie wyjazdy zarobkowe za granicę są przez studentów oceniane jako lepsze doświadczenie niż podobne prace w Polsce, o tyle dłuższa praca (lub praktyki) za granicą już gorzej.

Z innych doświadczeń, które studenci mogą zbierać w trakcie edukacji, a które moga być przydatne przy rozwoju kariery to: udział w kołach naukowych, dodatkowe programy edukacyjne, warsztaty dotyczące szukania i zdobywania pracy czy wolontariat.

A jakie doświadczenia wy macie za sobą? Które były rzeczywiście przydatne w karierze?

źródło:deloitte.com