Czy pracujesz w etycznej firmie?

Czy praca w etycznej firmie jest ważna dla Polaka? Czy też jest mu wszystko jedno czy jego firma kieruje się zasadami uczciwości?

W lutym 2013 przeprowadzono sondaż wśród Polskich pracowników pytając ich o to, czy uważają działania firmy, w której pracują, za etyczne. Wyniki nie napawają optymizmem.

Z badań NORSTAT wynika, że ponad połowa Polaków (55%) nie uważa, by ich firma prowadziła biznes w sposób etyczny. W porównaniu do takich samych badań przeprowadzonych dwa lata temu ilość osób, które wierzą w uczciwość swojej firmy spadła aż o 7,5%. Spadło tez poczucie polskich pracowników dotyczące tego czy ich osoba – jako pracownika – ma dla firmy wartość. Obecnie uważa tak jedynie połowa pracowników (50,5%).

Co wpływa na takie postrzeganie firmy? Przede wszystkim zaostrzający się kryzys, zwolnienia i redukcje oraz obniżanie pensji lub zmniejszanie premii przez firmy. Pracownicy czują się mało doceniani i łatwo zastępowalni – stąd poczucie bycia mało wartościowym i cenionym pracownikiem. Taka postawa, wraz z poczuciem, że firma nie jest uczciwa sprawia, że pracownik staje się mniej lojalny względem pracodawcy i przy nadarzającej się okazji i lepszej ofercie pracy, bez problemu zrezygnuje z obecnej pracy.

A czy wy czujecie się w pracy ważni? I czy wasza firma, waszym zdaniem, jest uczciwa względem was, waszych klientów i kontrahentów?