3 godziny 41 minut – praca domowa kobiet

8 godzin w pracy (zakładając brak nadgodzin), godzina dojazdu do domu i z powrotem, 8 godzin snu, godzina na poranne przygotowanie do pracy i już mamy 18 godzin z doby „zużyte” – pozostanie 6 godzin z czego 3 godz 41 min. zajmują nam prace domowe- na czas dla siebie i odpoczynek zostaje kobiecie w tygodniu niespełna 2,5 godziny.

Mężczyźni mają nieco lepiej – poświęcają dziennie na prace domowe około 2 godzin i 19 minut (wynik badań Time Budget Survey 2013).

Najwięcej na prace domowe poświęcają czasu kobiety miedzy 35-39 rokiem życia – ponad 4 godziny dziennie. W tej grupie też aż 93% kobiet jest głównie w swoich rodzinach odpowiedzialna za prace domowe. Wśród mężczyzn największe obciążenie pracą domową występuje w grupie 60-65 lat (63% mężczyzn wykonuje domowe obowiązki). Najwięcej czasu na prace domowe przeznaczają mężczyźni między 40-45 rokiem życia. Nawet oni jednak i tak pracują przy pracach domowych mniej niż kobiety (około 3 godzin dziennie).

Najwięcej czasu na prace domowe poświęcają kobiety z wykształceniem podstawowym. Prawie o godzinę więcej niż kobiety z wykształceniem średnim bądź wyższym.

Warto przy tym zauważyć, że choć kobiety coraz częściej stają się osobami utrzymującymi rodzinę, nadal to na ich barkach spoczywa obowiązek zajęcia się domem.

A wy drogie Panie? Ile czasu poświęcacie dziennie na gotowanie, pranie i sprzątanie?

Tagi: