Jesteś bezrobotny? Sprawdź czy masz prawo do tańszych biletów komunikacji miejskiej

spoznienie do pracy2 Jesteś bezrobotny? Sprawdź czy masz prawo do tańszych biletów komunikacji miejskiejW niektórych regionach kraju, osoby bezrobotne mogą korzystać z komunikacji miejskiej ze sporym rabatem. Tańsze przejazdy dotyczą imiennych biletów okresowych. W jakich miastach taki bilet można kupić taniej?

W Krakowie tańszy bilet miesięczny dla osób bezrobotnych kosztuje 50 zł miesięcznie (w porównaniu do 94 zł standardowej ceny biletu normalnego). Uprawnia on do wielokrotnych przejazdów w strefie biletowej I wszystkimi liniami dziennymi. Do nabycia i korzystania z biletu uprawnione są osoby legitymujące się ważnym (wystawionym nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem wykonywanej kontroli biletów) zaświadczeniem wydanym przez Grodzki Urząd Pracy, potwierdzającym, że osoba aktualnie jest zarejestrowana jako bezrobotny.

We Wrocławiu osoba bezrobotna, zarejestrowana przynajmniej od pół roku w PUP i bez prawa do zasiłku może dostać kartę osoby aktywnie poszukującej pracy. Jest ona ważna przez 90 dni i uprawnia do bezpłatnych przejazdów w obrębie Wrocławia. Bezrobotny, który chce z takiej karty skorzystać musi jednak rzeczywiście szukać pracy – przynajmniej raz w tygodniu odwiedzać PUP i zgłaszać się na proponowane oferty pracy. Z karty można skorzystać raz do roku.

W Szczecinie bezrobotni mogą kupić bilet aktywizujący w cenie 60 zł. Uprawnia on do przejazdów komunikacją dzienną na wszystkich liniach od poniedziałku do soboty.

W Warszawie bezrobotni mogą za darmo skorzystać z transportu miejskiego jeśli są zarejestrowane w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy, bez przysługującego prawa do zasiłku. Ulga obowiązuje jedynie w dniu wyznaczonego terminu obowiązkowej wizyty w Urzędzie i trzeba mieć przy sobie zaświadczenie z Urzędu Pracy i konieczności stawienia się na wizytę.

We Włocławku, z darmowego przejazdu może skorzystać bezrobotny w kilku przypadkach:

  • w drodze do Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku w dniu wyznaczonym w   decyzji,
  • w drodze do Pracodawcy ze skierowaniem z Powiatowego Urzędu Pracy,
  • w przypadku braku oferty pracy w drodze do miejsca zamieszkania

W Rzeszowie, bezrobotny może otrzymać tzw. bilet zerowy, ważny przez trzy miesiące w obrębie miasta. Bilety wydaje jednak nie urząd pracy tylko Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Czy w waszych miastach też są ulgi dla osób bezrobotnych w przejazdach komunikacją miejską?

Dodaj komentarz