Ile czasu szukamy pracy?

Średnia dla Polski to prawie rok jeśli mamy wyższe wykształcenie oraz 13 miesięcy jeśli go nie mamy. W Unii czas szukania pracy (dane Eurostat) przez osobę bezrobotną wynosi około 2 miesięcy. Statystyki w Polsce są o tyle bardziej przerażające, że są średnią arytmetyczną – czyli na jednego bezrobotnego, który znalazł pracę w „tempie europejskim” – czyli po dwóch miesiącach przypada jeden bezrobotny, który pracy szukał prawie dwa lata.

Największe problemy z poszukiwaniem zatrudnienia mają osoby starsze. Z jednej strony dlatego, że osoby, które przekroczyły pewną barierę wieku są mniej chętnie zatrudniane przez pracodawców, gdyż w ich opinii gorzej radzą sobie np. z komputerem, a z drugiej strony dlatego, że osoby z doświadczeniem zawodowym mają większe oczekiwania względem pracy – chcą więcej zarabiać i niechętne są zatrudnianiu w oparciu o umowy cywilno – prawne.

Osoby młodsze są również bardziej mobilne (łatwiej im zmienić miejsce zamieszkania) oraz szerzej korzystają z mniej standardowych metod szukania pracy – np. poprzez serwisy społecznościowe czy uruchamiając znajomości. Osoby młode częściej korzystają też z pomocy agencji zatrudnienia lub head hunterów.

Tagi: