Coraz więcej „śmieciówek” w Polsce

Jak wynika z badań Państwowej Inspekcji Pracy, coraz większa ilość pracodawców zawiera ze swoimi pracownikami umowy cywilno – prawne, zamiast decydować się na zawarcie umowy o pracę. Szczególnie silnie trend ten widoczny jest w takich sektorach jak budownictwo lub ochrona mienia i osób.

Z kontroli przeprowadzonej przez PIP wśród pracodawców, w 2009 roku 9,5% umów, które powinny być umowami o prace ze względu na sposób wykonywania pracy przez pracownika, było de facto umową cywilno-prawną – najczęściej umową – zlecenie. W 2012 roku ilość ta przekroczyła już 12,6% pracowników. Daje to w sumie łączną ilość prawie pół miliona osób – przy czym jest to tylko ilość osób w skontrolowanych przez Inspekcję Pracy zakładach. Poza budowlanką i ochroną, umowy cywilno – prawne spotykane są często również w sprzedaży i gastronomii. Statystyki PIP nie obejmują ponadto przedsiębiorców zatrudniających do 9 pracowników – tych bowiem Inspekcja Pracy nie kontroluje.

Coraz więcej jest też osób, które całą swoją pracę opierają o umowy cywilno – prawne. Takim osobom nie rośnie staż pracy ani potencjalna, przyszła emerytura. Warto zdawać sobie z tego sprawę zgadzając się na taką formę zatrudnienia.

Tagi: