Umowa na czas określony – kiedy nie można jej wypowiedzieć?

Coraz więcej umów o pracę zawieranych jest na czas określony a nie na czas nieokreślony. Dla pracodawcy jest to bardziej korzystne rozwiązanie – nie ryzykuje odprawy, w razie ciąży pracowniczki musi przedłużyć umowę co najwyżej do dnia porodu (chyba, że umowa zawarta jest na czas dłuższy niż będzie trwać ciąża) i przede wszystkim nie musi podawać powodu zwolnienia pracownika. Czy zawsze jednak może wypowiedzieć umowę na czas określony? Otóż nie…

Umowa na czas określony, aby mogła zostać wypowiedziana (czy to przez pracodawcę czy przez pracownika) musi zawierać w swojej treści klauzulę o dwutygodniowym (lub dłuższym) okresie wypowiedzenia. Jeśli takiej klauzuli nie ma, umowa jest praktycznie niewypowiadalna (poza sytuacją, w której wypowiadamy ją bez wypowiedzenia – czyli kiedy jedna ze stron ciężko naruszy swoje obowiązki). Zatem nawet w sytuacji, w której podpisaliśmy umowę na 2 lata lub dłużej, a klauzuli o możliwości wypowiedzenia w umowie nie ma, to rozwiązanie umowy na podstawie jej wypowiedzenia jednej ze stron nie jest możliwe (pozostaje wtedy jedynie porozumienie stron).

Nie można też wypowiedzieć umowy zawartej na czas określony krótszy niż 6 miesięcy (art 33 Kodeksu Pracy) – taka umowa również może zostać zerwana jedynie na mocy porozumienia stron lub poprzez wypowiedzenie w trybie natychmiastowym (czyli jeśli jedna ze stron ciężko naruszy swoje obowiązki).