Chcesz się przekwalifikować? Licz się z niższymi zarobkami

Szukasz pracy, a pracodawcy stale rezygnują z Twojej oferty podkreślając, że masz za wysokie oczekiwania finansowe? Być może problemem jest tu niedopasowanie Twojego doświadczenia do profilu stanowiska o jakie się starasz.

Osoby z większym doświadczeniem zawodowym oczekują wyższego wynagrodzenia za swoją pracę. To zrozumiałe – mają już ugruntowaną wiedzę i doświadczenie, które pozwala im szybciej i lepiej radzić sobie z nowymi problemami w pracy. Jeśli jednak zdecydowałeś się na zmianę obszaru pracy i właśnie się przekwalifikowałeś, to pamiętaj, że Twoje doświadczenie nie jest już tyle warte.

Dla pracodawcy w kontekście doświadczenia zawodowego liczą się dwa obszary – doświadczenie w pracy w ogóle oraz doświadczenie zawodowe związane z obszarem, w którym pracować będzie pracownik. Pierwszy rodzaj doświadczenia daje pracownikowi (z perspektywy pracodawcy) to, że rozwinął on już u siebie pewne kompetencje miękkie (np. współpracę w grupie), potrafi dopasować się do reguł w firmie, ma już jakiś etos pracy, czego brakuje osobom bez doświadczenia zawodowego.

Drugi rodzaj doświadczenia – dokładnie w obszarze pracy – pomaga w codziennym wykonywaniu obowiązków. Pracownik, który się przekwalifikowuje, choć ma pierwszy rodzaj doświadczenia, to niestety nie ma drugiego – nie pracował w danym zawodzie, nie jest gotowy na radzenie sobie z problemami i błędami, nie może być w pełni samodzielny – przynajmniej na samym początku pracy.

Z tego wynika zaś to, że dla pracodawcy osoba bez doświadczenia w obszarze w którym ma pracować, będzie zawsze nieco mniej warta (w aspekcie finansowym) niż osoba z doświadczeniem w tym zakresie. Za tym idzie zaś oczekiwanie pracodawcy, że osoba bez doświadczenia zawodowego będzie miała niższe oczekiwania finansowe, bo musi się jeszcze nieco nauczyć, by móc dobrze pracować. Zatem, gdybyśmy mieli uhierarchizować pracowników, to osoby które nigdy nigdzie nie pracowały, są „na dole” drabiny. Później mamy pracowników z doświadczeniem zawodowym, ale w innych obszarach niż stanowisko, o które się ubiegają. Na szczycie zaś znajdą się osoby z doświadczeniem w tym zakresie. Oczekiwania finansowe tych osób powinny być zróżnicowane, bo ich przydatność dla organizacji też jest różna – warto to wziąć pod uwagę przy przekwalifikowywaniu się.