Bezrobotni tylko dla ubezpieczenia

Jak myślicie ilu bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędach Pracy rzeczywiście chciałoby podjąć pracę? Według danych PKPP Lewiatan, aż 65% bezrobotnych wcale pracy nie chce – status bezrobotnego służy jedynie do tego, by mieć ubezpieczenie zdrowotne.

Obecnie mamy 2 300 000 osób zarejestrowanych jako bezrobotne. Osoby te objęte są ubezpieczeniem zdrowotnym. Samo administrowanie kwestiami ubezpieczenia zdrowotnego osób bezrobotnych kosztuje nas około 180 mln złotych (jak podaje Gazeta Prawna)

Rząd zastanawia się nad wprowadzeniem kolejnych bacików na bezrobotnych – traciliby oni prawo do ubezpieczenia na 270 dni jeśli odmówiliby udziału w programie aktywizacji zawodowej – tylko czy to ma szanse pomóc zredukować ilość pobierających zasiłek bezrobotnych? Czy jedynie zmusi ich do większego kombinowania?