1640 zł netto – tyle przeciętnie oczekuje bezrobotny

Czy Polacy mają zbyt wysokie oczekiwania finansowe w stosunku do tego ile pracodawcy chcą im zapłacić? Z badań NBP wynika, że różnice między oczekiwaniami pracowników a ofertą pracodawców nie są duże – wynoszą zaledwie 95 zł więcej niż średnia rynkowa.

Przeciętnym wynagrodzeniem (liczonym jako modalna) w Polsce jest obecnie kwota 1535 zł netto. Oznacza to, że około połowa pracowników zarabia więcej niż ta kwota, a połowa mniej. Jak na tym tle kształtują się oczekiwania osób bezrobotnych? Być może problemem w znalezieniu pracy są zbyt wysokie oczekiwania finansowe?

Okazuje się, że niekoniecznie. Polacy mają mocno dopasowane do stawek rynkowych oczekiwania. Bezrobotni oczekują przeciętnie wynagrodzenia na poziomie 1630zł – zaledwie 10 zł netto więcej niż w zeszłym roku. Na oczekiwania finansowe wpływ ma kilka czynników:

Największe rozbieżności względem tego, czego oczekują bezrobotni a co pracodawcy mogą im zaproponować są w przypadku osób młodych, poniżej 30 roku życia. Oczekiwania finansowe tej grupy kształtują się na poziomie 1560 zł netto, podczas gdy pracodawcy osobom młodym płacą średnio 1230 zł netto. Co ciekawe, w firmach, w których zatrudnia się absolwentów, podwyżki są większe i częstsze niż w firmach bazujących na pracownikach doświadczonych.

Oczekiwania finansowe młodych osób nie są jedyną barierą zatrudnienia. Problemem jest również konieczność przyuczenia pracownika do pracy. Aż 37% pracodawców uważa, że koszt przyuczenia absolwenta jest wyższy niż korzyści związane z tym, że mniej mu się płaci niż pracownikowi z doświadczeniem. W firmach tych częściej będzie się stawiać na osoby z doświadczeniem, zatem droga do kariery w takich firmach będzie dla absolwentów zamknięta.