Nowe miejsca pracy – gdzie?

W obecnej sytuacji gospodarczej, znacznie większa część ogłoszeń rekrutacyjnych dotyczy istniejących i rotujących stanowisk pracy – czyli pracodawca ma wolny wakat, gdyż poprzednio zatrudniona na tym stanowisku osoba została zwolniona lub sama zrezygnowała z pracy. A gdzie można liczyć na zupełnie nowe stanowisko? W jakich branżach i zawodach pojawia się najwięcej nowych miejsc pracy?

W ramach III edycji badania Bilans Kapitału Ludzkiego zrealizowanego przez PARP oraz UJ sprawdzono, w jakich branżach oraz w jakich zawodach pojawiało się najwięcej nowych miejsc pracy w ubiegłym roku.

Stosunkowo sporo nowych miejsc pracy pojawiało się w sektorze edukacji publicznej i prywatnej,opieki zdrowotnej oraz pomocy społecznej. W tej branży ilość nowych miejsc pracy jest spora od kilku lat, z drugiej strony jednak, często nie przekłada się to na rzeczywiście nowe etaty gdyż są one jedynie zmieniane „z nazwy” ze względu na nowe wymagania legislacyjne.

Największy stosunek nowych miejsc pracy do stanowisk rotacyjnych spotkamy w handlu, gastronomii i usługach turystycznych (11%). Jest to jednak praca mocno sezonowa – zatem nowe stanowiska pojawiają się w okresach wakacyjnych oraz przedświątecznych. Nowe stanowiska związane są też z pojawianiem się nowych punktów gastronomiczno – hotelarskich i handlowych. Jednocześnie jednak zamyka się spora ilość działalności – zatem nowe stanowiska pracy nie do końca odzwierciedlają rzeczywisty rozwój branży. 8% nowych stanowisk pracy pojawiło się też w obszarze budownictwa i transportu.

Patrząc pod kątem tempa rozwoju przedsiębiorstw okazuje się, że firmy bardzo mocno rozwijające się wcale nie tworzą nowych miejsc pracy aż tak dynamicznie jakby mogło się wydawać. W firmach silnie rozwijających się i rozwijających się 13% miejsc pracy to stanowiska nowe. W słabo rozwijających się – 9%, a w tych, które przezywają stagnację – 7%. Zatem jak widać, różnica nie jest aż tak duża.

Patrząc pod kątem zawodów, szanse na pracę na nowo tworzonym stanowisku największe mają: specjaliści, pracownicy handlu, pracownicy niewykwalifikowani i monterzy oraz operatorzy maszyn.

Wniosek z badań zatem taki – jeśli ukończyłeś studia, które nie dają ci możliwości pracy w zawodzie na stanowisku specjalisty, najlepiej zacząć rozwijać się w handlu.