Internet i obsługa komputera – jak widzą siebie Polacy?

Jako rekruter, często rozmawiam z kandydatami na temat poziomu umiejętności obsługi komputera i poruszania się po Internecie – w końcu komputer to obecnie podstawowe narzędzie pracy, a Internet pozwala nam nie tylko wymieniać się informacjami, ale również szybko znajdować potrzebne dane, usprawniać pracę dzięki aplikacjom itd. Czy Polacy posiadają wysokie kompetencje w tym zakresie? I jaka jest ich samoocena?

Niestety empiryczne doświadczenie osobiste każe mi stwierdzić, że poziom umiejętności obsługi komputera, popularnego oprogramowania oraz Internetu nie jest nadmiernie wysoki – i to zarówno u osób starszych, jak i młodych. Mimo iż wiele osób wpisuje w CV np. bardzo dobrą znajomość excela, to okazuje się, że większość tych „bardzo dobrych” umiejętności sprowadza się do wprowadzania danych w tabelę, filtrowania i sumowania. Przy trudniejszych formułach lub choćby zadaniu stworzenia tabliczki mnożenia w zadaniu, kandydaci się gubią. Badania wykazują jednak, że mamy dość wysokie mniemanie o własnych kompetencjach.

W ramach projektu Rinascimento II przebadano osoby z 8 krajów Europy prosząc je o ocenę swoich kompetencji na kilku wymiarach – między innymi w zakresie obsługi komputera i Internetu. Jak oceniamy swoje kompetencje?

Większość badanych (68%) stanowili ludzie młodzi (20-30 lat) którzy mieli przynajmniej wykształcenie średnie. 57% pracowało w chwili prowadzenia badania.

Badania przeprowadzono również w innych krajach (we Włoszech, na Węgrzech, w Czechach, Austrii, Hiszpanii). Okazuje się, że Włosi są skromniejsi niż my – wprawdzie również w wielu aspektach ponad połowa jest powyżej średniej (co jest zasadniczo niemożliwe), ale różnica jest mniejsza – np. jako doskonałą znajomość arkuszy kalkulacyjnych umiejętności swoje opisuje 14% Włochów, wysoką – 15%, a powyżej przeciętnej 23% (czyli lepszych niż średnia jest 52%, a nie jak u nas 65%). Jeszcze niższe wyniki uzyskują Czesi. Mało skromni są Austriacy, a jeszcze bardziej zadufani w sobie niż my – Litwini! U nich aż 40% badanych określiło swój poziom obsługi arkuszy kalkulacyjnych jako bardzo wysoki, 31% jako wysoki, a 16,5% jako powyżej średniej. Zaledwie 12% Litwinów jest poniżej średniej – to prawie taka sytuacja jak z naszą średnią krajową – niby jest, a wszyscy mają mniej 🙂