Coaching i dobre słowo w oczach pracowników i managerów

stanowisko managerskie Coaching i dobre słowo w oczach pracowników i managerów

Wielu pracowników narzeka na to, że ich przełożeni nie wspierają ich w pracy, nie potrafią przekazać wiedzy na temat tego, jak pracować efektywnie, jak wywiązywać się z nałożonych obowiązków, a jeśli te są dobrze realizowane – nie chwalą. W oczach managerów wygląda to jednak nieco inaczej. Ich zdaniem i wspierają i szkolą i chwalą…

Organizacja People Insight zadała to samo pytanie pracownikom i ich managerom, by pokazać, jakie rozbieżności można znaleźć w opinii podwładnego i przełożonego. Okazało się, że rozbieżności w ocenie tego, co robią managerowie by wspierać pracowników są – i to duże:

  • tylko niecała połowa pracowników (49%) uważa, że ich przełożeni nagradzają sukcesy.
  • aż 80% managerów uważa, że ich pracownicy są zadowoleni z poziomu kompetencji managerskich swojego przełożonego – w rzeczywistości, zadowolonych jest niespełna połowa
  • 91% managerów uważa, że regularnie coachuje zespół i wspiera go – zgadza się z tym niestety tylko 40% pracowników
  • aż co czwarty pracownik uważa, że ich przełożony nie ma pojęcia o tym, jakie szkolenia byłyby zespołowi (lub poszczególnym jednostkom) potrzebne

Czy wy też miewaliście poczucie, że wasz przełożony jest na zupełnie drugim biegunie zrozumienia was jako pracowników?

źrodło:employeebenefits.co.uk

Dodaj komentarz

One Response to “Coaching i dobre słowo w oczach pracowników i managerów”

  1. emigrant says:

    W słowniku języka polskiego nie ma odpowiednika?

    Warto zapoznac się z obowiązującym prawem: USTAWA z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim. (Dz. U. 90/1999 z dnia 8 listopada 1999 r. poz. 999)