Co trzeci absolwent bez pracy

Tak czarna wizję rozwoju bezrobocia ma Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami. W 2013 roku, bezrobocie w Polsce może przekroczyć 13%, to zaś oznacza – jako, że trudniej na rynku pracy osobom bez doświadczenia zawodowego – że wśród absolwentów, sięgnie ono pułapu 30%. Czyli co trzeci absolwent będzie bez pracy.

Winą za zaistniałą sytuację obarcza się dwie kwestie. Z jednej strony, absolwenci nie są przygotowani do tego, by podjąć pracę zaraz po studiach. Brakuje im praktycznej wiedzy (i to nie tylko wśród osób, które studiowały humanistyczne, poznawcze kierunki), a ich kompetencje nie są dopasowane do tego, czego oczekują i poszukują pracodawcy. Z drugiej strony, mamy początki (choć wygląda to raczej na dobrze rozszalały etap) kryzys. Zmniejszają się nakłady inwestycyjne, PKB rośnie znacznie wolniej – mamy zatem po prostu za mało pracy na tak dużą ilość osób w kraju.

30% bezrobocia wśród absolwentów to i tak nie aż taka tragiczna sytuacja jeśli weźmiemy pod uwagę to, że w niektórych krajach Unii – Grecji czy Hiszpanii – jest jeszcze gorzej. Tam wskaźnik bezrobocia wynosi prawie 50%.

Jakie zatem kroki podjąć by nie być w 1/3 sfrustrowanych bezrobotnych? Zdecydowanie warto zainwestować swój czas jeszcze na studiach w praktyki i staże, stale aktualizować wiedzę i korzystać z oferowanych – np. przez Biura Karier – szkoleń i kursów, które pozwolą nabyć bardziej praktyczne umiejętności lub przynajmniej lepiej poradzić sobie na rekrutacji.