Wskaźnik zatrudnienia kobiet w Polsce

Ile kobiet pracuje w Polsce? W jakich województwach pracuje najmniej a w jakich najwięcej kobiet?

Kobiety są mniej pożądanymi przez pracodawców pracownikami niż mężczyźni – widać to po wskaźniku zatrudnienia, który w przypadku kobiet jest niższy niż w przypadku mężczyzn. część kobiet nie pracuje z wyboru – woląc zajmować się domem i dziećmi. Wiele jednak nie jest w stanie znaleźć pracy. Gdzie o pracę jest najtrudniej?

Wskaźnik zatrudnienia mówi o tym, ile osób w wieku od 15 do 64 roku życia pracuje zawodowo – pod uwagę brane są wszystkie osoby. W Polsce, obecnie wskaźnik zatrudnienia wynosi 50,1%. W przypadku kobiet jednak, wynosi on jedynie 43,2% – oznacza to, że na 100 kobiet pracuje zaledwie 42.

Najtrudniejsza jest sytuacja kobiet w województwie zachodniopomorskim. Tam pracuje 38 kobiet na 100. Nieco wyższy wskaźnik ma województwo warmińsko- mazurskie (39,4%). Trójkę województw o najniższym wskaźnik u zatrudnienia kobiet zamyka opolskie, ze wskaźnikiem 40,1% .

A w jakich województwach o prace dla kobiet najłatwiej? Prym wiedzie województwo mazowieckie – pracuje tam prawie połowa kobiet w wieku produkcyjnym (49,2%). Do czołówki należą też – lubelskie (44%), wielkopolskie (43%), łódzkie (53%) i małopolskie (42%).