Restauracja, która zatrudnia tylko osoby niesłyszące

Osoby niepełnosprawne mają znacznie trudniejszą szanse na rynku pracy niż osoby zdrowe – mniej chętnie się je zatrudnia i większość z nich pozostaje bez pracy przez długie lata a nawet całe życie. Dlatego o takiej inicjatywie, jaka ma miejsce w Palestynie zdecydowanie warto pisać. Restauracja, która powstała w okolicach Gazy zatrudnia bowiem wyłącznie osoby niesłyszące.

Restauracje otworzyło stowarzyszenie Atfaluna, które swoją działalnością wspiera dzieci niesłyszące. Personel restauracji, przez 6 miesięcy był szkolony w komunikowaniu się z osobami zdrowymi, które nie znają języka migowego. Restauracja posiada elektroniczne urządzenia tłumaczące, ale obsługa zachęcana jest do tego, by z nich nie korzystać, jeśli będą w stanie porozumieć się bez nich. Klient restauracji zamawia jedzenie wskazując na odpowiednią pozycję w specjalnie dostosowanym menu. Pozostała konwersacja odbywa się za pomocą znaków i gestów.

Restauracja daje nie tylko zatrudnienie osobom niepełnosprawnym, ale również wprowadza ich do życia w społeczności i pozwala integrować się, ze środowiskiem osób zdrowych

fot.:Julia Freeman-Woolpert/sxc.hu