Praca tylko dla inteligentnych

rekrutacja kandydaci Praca tylko dla inteligentnychMinister Zdrowia Macedonii najwyraźniej sfrustrowany niezbyt lotnymi kandydatami na asystentów wprowadził dość ciekawe kryterium rekrutacyjne. Otóż każdy kandydat, który chce się starać o posadę musi udowodnić swoją inteligencję certyfikatem z Mensy.

Mensa to organizacja skupiająca najbardziej inteligentne jednostki z całego świata. Należeć do Mensy mogą jedynie osoby, których iloraz inteligencji mieści się w 2% najwyższego ilorazu. W Polsce jest to 148 punktów (dla każdego kraju ustalane są osobne normy,by zniwelować różnice w wykształceniu). Aby przystąpić do Mensy lub sprawdzić swój poziom inteligencji i uzyskać potwierdzenie jego wysokości należy poddać się Mensowym testom (i opłacić składki członkowskie).

Minister Zdrowia Macedonii oczekuje od swoich asystentów minimum 140 IQ – ten wskaźnik musi być potwierdzony przez macedoński oddział Mensy. Poza inteligencją, kandydat musi również znać dwa języki obce oraz być osobą wykształconą (minimum poziom magistra). Kandydat, który spełni te warunki i otrzyma zaproszenie do współpracy będzie wzywany na konsultacje (zaledwie 1-2 razy w miesiącu), ale dziennie zarabiać będzie około 50 Euro. Minister poszukuje 7-10 takich współpracowników. Jak się okazuje – jest praca dla inteligencji – tyle, że nie w Polsce…

Dodaj komentarz